Browsing by Subject Điện năng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 71 to 90 of 97
  • 000000253257.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Phạm Hoàng Nam;  Advisor : Nguyễn Lân Tráng (2010)

  • Trình bày cơ sở lý thuyết và các phương pháp dự báo nhu cầu điện năng. Giới thiệu phương pháp đa hồi quy và phần mềm Simple_E. Áp dụng phương pháp đa hồi quy vào dự báo nhu cầu điện năng thành phố Vinh từ năm 2010 đến 2020

  • 104549.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Đức Linh;  Advisor : Đặng Quốc Thống (2008)

  • Trình bày hiện trạng và đánh giá các chỉ tiêu kỹ thuật lưới điện Quận Đống Đa; Nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng điện năng của hệ thống cung cấp điện cho Quận Đống Đa. Đánh giá kết quả khi bù công suất phản kháng và đề xuất giải pháp khắc phục hiện tượng dao động điện áp trong qua trình qua độ khi đóng cắt tụ bù.