Browsing by Subject Bài giảng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 19 to 38 of 44
  • 000000254888.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Minh Quang;  Advisor : Phạm Hùng Phi (2011)

  • Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng bài giảng điện tử môn học Cung cấp điện cho hệ Cao đẳng nghề chuyên ngành điện công nghiệp. Nghiên cứu biên soạn bài giảng điện tử môn học cung cấp điện hệ cao đẳng nghề chuyên ngành điện công nghiệp tại Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định.