Browsing by Subject Bài giảng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 31 to 44 of 44
 • 000000254888.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Minh Quang;  Advisor : Phạm Hùng Phi (2011)

 • Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng bài giảng điện tử môn học Cung cấp điện cho hệ Cao đẳng nghề chuyên ngành điện công nghiệp. Nghiên cứu biên soạn bài giảng điện tử môn học cung cấp điện hệ cao đẳng nghề chuyên ngành điện công nghiệp tại Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Mai Trọng Tấn;  Advisor : Nguyễn Linh Giang (2013)

 • Trình bày cơ sở lý luận về xây dựng bài giảng: khái niệm cơ bản tích hợp, quan điểm dạy học trong tổ chức dạy học tích hợp, xây dựng bài giảng điện tử. Thực trạng giảng dạy môn quản trị mạng tại khoa CNTT - Trường Cao đẳng công nghiệp Phúc Yên. Ứng dụng bài giảng điện tử tích hợp môn mạng máy tính tại Trường.

 • 000000208005.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Đức Báu;  Advisor : Nguyễn Trọng Bình (2006)

 • Giới thiệu hiện trạng đào tạo cao đẳng sư phạm kỹ thuật ở trường Đại học sư phạm kỹ thuật Vinh; cơ sở lý luận của phương pháp dạy nghề theo nguyên lý tích hợp; xây dựng một số bài giảng công nghệ phay theo nguyên lý tích hợp