Browsing by Subject Công nghệ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 30 to 49 of 235
 • 000000253991.PDF.jpg
 • Thesis


 • Authors : Chu Mai Anh;  Advisor : Nguyễn Hữu Thanh (2011)

 • Trình bày tổng quan về IMS. Cấu trúc nền tảng IMS. Báo hiệu và điều khiển trong IMS. Dịch vụ POC. Mô phỏng hoạt động của POC trên IMS.

 • 310454.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Mạnh Tuấn;  Advisor : Vũ Thị Hương Giang (2016)

 • Nêu hiện trạng an toàn các ứng dụng web thương mại hóa công nghệ, đặc điểm của truy vấn trong tấn công ứng dụng web, các giải pháp phát hiện tấn công vào web thương mại hóa công nghệ. Cơ sở lý thuyết và công nghệ. Đề xuất mô hình phát hiện truy vấn bất thường cho ứng dụng thương mại hóa công nghệ sử dụng BI.

 • 297479-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Tô Hồng Đức;  Advisor : Nguyễn Tuấn Dũng (2016)

 • Tổng quan về mạng đô thị. Công nghệ truyền dẫn trong mạng metro. Ethernet trên nền MPLS. Kỹ thuật lưu lượng TE trong MPLS. Đề xuất giải pháp tối ưu hóa mạng MAN Hà Nội với MPLS TE.

 • 000000273430-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đỗ Ngọc Phục;  Advisor : Huỳnh Thị Thanh Bình (2014)

 • Nêu các khái niệm cơ bản, các tham số, ứng dụng của giải thuật di truyền. Áp dụng giải thuật di truyền giải bài toán lập kế hoạch học tập tại Trường Sĩ quan tăng thiết giáp. Giới thiệu giải pháp công nghệ, mô hình hệ thống.

 • 000000295855-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phan Việt Anh;  Advisor : Trần Thị Ngọc Anh (2015)

 • Tổng quan về chuyển mạch nhãn đa giao thức tổng quát GMPLS. Tổng quan về khôi phục mạng. Khôi phục lớp đa lớp trong mạng GMPLS. Đánh giá hiệu năng khôi phục của mạng GMPLS.

 • 000000253460.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đỗ Tuấn Anh;  Advisor : Nguyễn Hữu Trung (2010)

 • Trình bày về mã Turbo. Giải mã Turbo. Các DSP khả trình trong máy tay cầm tay hai chế độ (2G và 3G). Các DSP khả trình cho các modem trạm gốc 3G. Chương trình mô phỏng và kết quả

 • 000000255064.TT.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Việt Toàn;  Advisor : Nguyễn Vũ Sơn (2012)

 • Giới thiệu công nghệ LTE. Kiến trúc mạng và truy nhập vô tuyến trong LTE. Các giao thức và kênh trong LTE. Chuyển giao và quản lý tài nguyên vô tuyến trong LTE. Tình hình triển khai LTE trên thế giới và tại Việt Nam.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Việt Toàn;  Advisor : Nguyễn Vũ Sơn (2012)

 • Giới thiệu công nghệ LTE. Kiến trúc mạng và truy nhập vô tuyến trong LTE. Các giao thức và kênh trong LTE. Chuyển giao và quản lý tài nguyên vô tuyến trong LTE. Tình hình triển khai LTE trên thế giới và tại Việt Nam.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Đức Toàn;  Advisor : Nguyễn Chấn Hùng (2011)

 • Trình bày tổng quan về mạng không dây. Wireless mesh network. Giao thức OLSR. Đánh giá hiệu năng của giao thức định tuyến OLSR.

 • 254809.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Quang Hùng;  Advisor : Ngô Hồng Sơn (2012)

 • Trình bày cơ sở lý thuyết của đề tài. Các vấn đề của TCP trong các mạng OBS. Mô phỏng và kết quả đạt được.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phan Thanh Sơn;  Advisor : Nguyễn Quốc Trung (2006)

 • Trình bày kiến trúc mạng thế hệ sau - NGN. Các giao thức báo hiệu trong mạng NGN. Công nghệ chuyển mạch mềm. Chiến lược phát triển mạng NGN của VNPT. Ứng dụng mạng NGN của VNPT tại Việt Nam.

 • 104573.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đinh Thị Thanh Hải;  Advisor : Phạm Minh Hà (2008)

 • Tổng quan về mạng di động, chuẩn hoá mạng di động 4G dựa trên 3G. Giới thiệu mạng di động 4G, các công nghệ quan trọng áp dụng cho 4G.

 • 000000295950-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đỗ Quốc Dân;  Advisor : Hoàng Phương Chi (2015)

 • Tổng quan DWDM. Nguyên lý hệ thống. Các yếu tố ảnh hưởng chất lượng DWDM. Các thành phần trong hệ thống DWDM. Thiết kế tuyến thông tin quang DWDM.

 • 000000273381-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Hoàng Ngọc Việt;  Advisor : Phạm Đăng Hải (2014)

 • Tổng quan card đồ họa và các khối xử lý đồ họa, tính toán thông dụng trên khối xử lý đồ họa GPGPU, một số bài toán phù hợp với GPGPU. Giới thiệu công nghệ Nvidia cuda và tính toán song song trên bộ xử lý đồ họa GPGPU. Mô phỏng song song sử dụng khối đồ họa GPGPU.