Browsing by Subject Công nghệ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 54 to 73 of 235
  • 000000296300-tt.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Đào Thị Hảo;  Advisor : Lê Minh Thùy (2015)

  • Công nghệ định vị trong môi trường hẹp, kỹ thuật định vị trong nhà sử dụng công nghệ UHF-RFID thẻ thụ động, tình hình nghiên cứu trên thế giới. Giới thiệu phương trình truyền sóng hệ thống định vị dùng công nghệ RFID thẻ thụ động, các phương pháp định vị. Đặc tính hóa các yếu tố ảnh hưởng tới hệ thống định vị dùng RFID thẻ thụ động. Các hệ thống định vị sử dụng công nghệ RFID thẻ thụ đ...

  • 0000002544462.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Hữu Chẩn;  Advisor : Bùi Văn Hạnh (2011)

  • Trình bày tổng quan về công nghệ hàn bán tự động, hàn tự động bằng điện cực nóng chảy trong môi trường khí bảo vệ. Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số chế độ hàn đến hình dạng, kích thước mối hàn góc. Nghiên cứu thực nghiệm xác định các thông số chế độ dao động đầu hàn tối ưu.Thực nghiệm áp dụng trên robot hàn hồ quang AX-V6.