Browsing by Subject Công nghiệp thực phẩm

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
  • 310399-tt.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Thị Hà Trang;  Advisor : Nguyễn Lan Hương (2016)

  • Sơ lược về ngành công nghiệp thực phẩm, đặc tính chung nước thải ngành công nghiệp thực phẩm, nguồn gốc và đặc tính của nước thải lò mổ, các nghiên cứu về xử lý nước thải lò mổ gia súc, gia cầm...Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu đặc trưng của nước thải giết mổ gia cầm tại thành phố Việt Trì; phân lập và đánh giá vi khuẩn chuyển hóa nitơ,...

  • 310399-tt.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Thị Hà Trang;  Advisor : Nguyễn Lan Hương (2016)

  • Sơ lược về ngành công nghiệp thực phẩm, đặc tính chung nước thải ngành công nghiệp thực phẩm, nguồn gốc và đặc tính của nước thải lò mổ, các nghiên cứu về xử lý nước thải lò mổ gia súc, gia cầm...Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu đặc trưng của nước thải giết mổ gia cầm tại thành phố Việt Trì; phân lập và đánh giá vi khuẩn chuyển hóa nitơ,...