Browsing by Subject Cắt

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 2 to 7 of 7
 • 000000273788-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Minh Chính;  Advisor : Trịnh Minh Tứ (2014)

 • Giới thiệu vật liệu dụng cụ cắt và cơ sở vật lý của quá trình cắt. Nêu các thông số hình học của dụng cụ. Chất lượng bề mặt gia công. Phương pháp quy hoạch thực nghiệm, thực nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng của V,S,t đến chất lượng bề mặt dao tiện có lưỡi cắt tròn.

 • 000000254938.PDF.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Hoàng Minh Long;  Advisor : Nguyễn Văn Huyến (2012)

 • Trình bày tổng quan về độ chính xác gia công. Các phương pháp thực nghiệm nghiên cứu độ chính xác gia công. Thiết kế, thực hiện thực nghiệm. Xử lý kết quả thực nghiệm và kết luận.

 • 000000272766-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Văn Quê;  Advisor : Nguyễn Trọng Hiếu (2013)

 • Tổng quan về phay và mô hình hóa quá trình cắt khi phay. Nghiên cứu các đại lượng đặc trưng cơ bản khi phay bằng dao phay ngón sử dụng mảnh cắt xoay. Xây dựng hệ thống thí nghiệm. Tối ưu hóa chế độ cắt bằng phương pháp TAGUCHI.