Browsing by Subject Chất lượng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 5 to 24 of 299
 • 000000207979.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Trọng Phúc;  Advisor : Nguyễn Đức Trí (2006)

 • Giới thiệu những vấn đề lý luận của việc nâng cao chất lượng dạy học ở trường Đại học sư phạm kỹ thuật; thực trạng và các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn học cơ ứng dụng ở trường Đại học sư phạm kỹ thuật Vinh. Kiến nghị đưa ra: tăng cường biện pháp đào tạo bồi dưỡng cho giáo viên trực tiếp dạy bộ môn; động viên, khuyến khích giáo viên áp dụng các phương pháp dạy&...

 • 000000255074.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Đình Thủy;  Advisor : Đỗ Văn Phức (2012)

 • Trình bày cơ sở lý luận về chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Phân tích tình hình chất lượng độingũ cán bộ quản lý Nhà máy đạm Phú Mỹ. Các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý Nhà máy đạm Phú Mỹ trong thời gian tới.

 • 000000207993.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lý Minh Nguyệt;  Advisor : Nguyễn Tiến Đạt; Wiesner (2006)

 • Giới thiệu cơ sở lý luận về chất lượng đào tạo; thực trạng và các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề nông nghiệp tại trường dạy nghề Lạng Sơn. Kiến nghị đưa ra: các giải pháp đề ra cần được phối hợp chặt chẽ, thực hiện đồng bộ, với tinh thần ý chí quyết tâm cao; cần hoàn thiện những chính sách, thể chế hiện hành về tuyển dụng và sử dụng giáo viên; tăng cường đầu tư kinh ph...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Võ Văn Giáp;  Advisor : Nguyễn Xuân Dũng (2006)

 • Giới thiệu về VPN IPSEC, chất lượng dịch vụ và nghiên cứu thiết kế mô hình QoS cho VPN IPSEC.

 • 000000296376-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Mai Hùng;  Advisor : Nguyễn Văn Khang (2015)

 • Giới thiệu chung về giải pháp E2E QOS trong mạng GPRS. QOS trong mạng vô tuyến. QOS trên mạng IPCORE. Triển khai E2E QOS trên mạng lõi GPRS vinaphone.