Browsing by Subject Chất lượng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 21 to 40 of 299
 • 207763.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Dương Minh Đại;  Advisor : Lã Văn Bạt (2006)

 • Giới thiệu về chất lượng sản phẩm và chất lượng dịch vụ tín dụng; thức trạng và một số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng tín dụng tại chi nhánh NHCT Chương Dương. Kiến nghị đưa ra: xây dựng hệ thống tiêu chuẩn trung bình ngành và hệ thống tiêu thức phân loại doanh nghiệp; hoàn thiện và củng cố các cơ quan tư vấn, cơ quan cung cấp thông tin; quan tâm đến công tác thẩm định d...

 • 000000207763.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Dương Minh Đại;  Advisor : Lã Văn Bạt (2006)

 • Giới thiệu về chất lượng sản phẩm và chất lượng dịch vụ tín dụng; thức trạng và một số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng tín dụng tại chi nhánh NHCT Chương Dương. Kiến nghị đưa ra: xây dựng hệ thống tiêu chuẩn trung bình ngành và hệ thống tiêu thức phân loại doanh nghiệp; hoàn thiện và củng cố các cơ quan tư vấn, cơ quan cung cấp thông tin; quan tâm đến công tác thẩm định d...

 • 000000296104-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Anh Tuấn;  Advisor : Nguyễn Văn Đức (2015)

 • Nghiên cứu và khảo sát các mô hình kênh truyền dưới nước. Xây dựng các đặc tuyến truyền dẫn. Xây dựng các đặc tuyến nhiễu. Mô hình và mô phỏng hệ thống. Kết quả xác định PDP và hàm mật độ phổ công xuất Doppler từ mô hình thực nghiệm, hàm tương quan thời gian, tần số của mô hình mô phỏng và mô hình thí nghiệm,...