Browsing by Subject Chất lượng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 31 to 50 of 299
 • 000000296104-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Anh Tuấn;  Advisor : Nguyễn Văn Đức (2015)

 • Nghiên cứu và khảo sát các mô hình kênh truyền dưới nước. Xây dựng các đặc tuyến truyền dẫn. Xây dựng các đặc tuyến nhiễu. Mô hình và mô phỏng hệ thống. Kết quả xác định PDP và hàm mật độ phổ công xuất Doppler từ mô hình thực nghiệm, hàm tương quan thời gian, tần số của mô hình mô phỏng và mô hình thí nghiệm,...

 • 105771.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Hoàng Hoa;  Advisor : Đỗ Văn Phức (2009)

 • Trình bày cơ sở lý luận về chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý doanh nghiệp trong kinh tế thị trường. Phân tích thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ quản lí của Viettel Hậu Giang. Một số giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ quản lý Viettel Hậu Giang.

 • 128849.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Tạ Như Hiểu;  Advisor : Ngô Trần Ánh (2005)

 • Trình bày những vấn đề lý luận về hoạt động chăm sóc khách hàng; nghiên cứu, ứng dụng những vấn đề lý luận vào việc phân tích hoạt động chăm sóc khách hàng và môi trường kinh doanh để tìm ra những nguyên nhân làm cho hoạt động chăm sóc khách hàng của Bưu điện tỉnh Hà Tây còn kém hiệu quả. Từ đó đề xuất các giải pháp