Browsing by Subject Chất lượng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 99 to 118 of 299
 • 000000273395-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Ứng Hoàng Nam;  Advisor : Phan Trung Huy (2014)

 • Tổng quan về giấu tin và một số khái niệm cơ bản. Một số phương pháp giấu tin trên ảnh. Giấu tin bằng phương pháp mô-đun. Đề xuất một số phương pháp phát hiện giấu tin. Chương trình giấu tin và kết quả thực nghiệm.

 • 000000295055-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đào Minh Tuấn;  Advisor : Nguyễn Hải Thanh (2014)

 • Tổng quan về giấu tin, các kỹ thuật giấu tin và thám tin trong ảnh số JPEG. Giấu tin trong ảnh số JPEG sử dụng phương pháp môđun. Chương trình thử nghiệm.

 • 000000272728-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Hồ Việt Anh;  Advisor : Phan Trung Huy (2013)

 • Tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước, phân loại giấu tin, một số ứng dụng của kỹ thuật giấu tin, một số tính chất của lược đồ giấu tin, ảnh bitmap. Nêu một số phương pháp giấu tin hiệu quả trên ảnh nhị phân. Nâng cao tính bền vững trong kỹ thuật giấu tin. Xây dựng phần mềm giấu tin và bảo vệ bản quyền ảnh số.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Đức Thành;  Advisor : Phạm Thị Thanh Hồng (2009)

 • Trình bày cơ sở lý luận về chất lượng nguồn nhân lực của doanh nghiệp trong kinh tế thị trường. Phân tích thực trạng chất lượng nhân lực của Trung tâm điều độ hệt thống điện quốc gia. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia.

 • 000000273113-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Danh Trung;  Advisor : Nguyễn Hữu Dũng (2013)

 • Thép mangan và các biện pháp nâng cao chất lượng thép. Cơ sở lý thuyết của biện pháp nâng cao chất lượng thép Mn cao bằng phương pháp biến tính. Những quan điểm tăng bền của thép Mn cao su va đập, nghiên cứu thép Mn cao trong và ngoài nước. Thực nghiệm và phương pháp nghiên cứu. Nêu kết quả thành phần, tổ chức thép Mn13 trạng thái đúc của Công ty CKDA, nhiệt luyện thép Mn13,...