Browsing by Subject Chất lượng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 184 to 203 of 299
  • 207736.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Tất Thành Tân;  Advisor : Trần Thị Bích Ngọc (2006)

  • Trình bày những vấn đề cơ bản về chất lượng sản phẩm và chất lượng đào tạo; phân tích thực trạng và đề xuất những giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tại trường Cao đẳng công nghiệp Việt Hung. Kiến nghị đưa ra: chỉ đạo và định hướng cho các trường Đại học, cao đẳng làm tốt khâu quy hoạch cán bộ; tiếp tục đề nghị Chính phủ tăng cường ngân sách giành cho Giáo dục - đào tạo; kịp th...