Browsing by Subject Chất lượng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 238 to 257 of 299
 • 000000296824-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đỗ Đình Chính;  Advisor : Trịnh Thành (2015)

 • Tổng quan về khu vực nghiên cứu và một số mô hình mô phỏng chất lượng nước sông. Mô hình qual2K. Kết quả thu thập các dữ liệu về địa hình, khí tượng thủy văn và khí tượng; kiểm tra sự tương hợp của mô hình QUL2K đối với khu vực nghiên cứu; ứng dụng mô hình QUAL2K dự báo chất lượng nước sông Cà Lồ.

 • 000000273916-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đặng Thành Trung;  Advisor : Nguyễn Nam Quân (2014)

 • Nêu vai trò của nước trong cuộc sống, xác định nước sạch, độ dẫn điện của nước, sơ đồ tổng quát. Khảo sất các linh kiện điện tử. Thiết kế mạch đo điện trở nước gồm thiết kế và phân tích nguyên lý hoạt động sơ đồ khối chi tiết, sơ đồ nguyên lý mạch.

 • 297159-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Gia Vĩnh;  Advisor : Đặng Văn Chuyết (2016)

 • Giới thiệu chung về mạng máy tính, chất lượng của mạng. Các phương pháp giám sát và đánh giá mạng. Triển khai giám sát và đánh giá mạng tại Công ty IIG Vietnam

 • 000000253313.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lưu Thế Hưng;  Advisor : Lê Linh Lương (2010)

 • Trình bày cơ sở lý thuyết về dịch vụ và chất lượng dịch vụ. Phân tích đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ viễn thông của VNPT Hà Nội. Các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông của VNPT Hà Nội.