Browsing by Subject Chất lượng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 247 to 266 of 299
 • 000000253313.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lưu Thế Hưng;  Advisor : Lê Linh Lương (2010)

 • Trình bày cơ sở lý thuyết về dịch vụ và chất lượng dịch vụ. Phân tích đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ viễn thông của VNPT Hà Nội. Các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông của VNPT Hà Nội.

 • 000000207927.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Thạch Hiếu;  Advisor : Nguyễn Văn Thanh (2006)

 • Trình bày những vấn đề chung về chất lượng và quản lý chất lượng; thực trạng chất lượng dịch vụ viễn thông và đề xuất những giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông của VNPT. Kiến nghị đưa ra: Nhà nước nên có một số chính sách ưu đãi đối với VNPT trong việc phát triển dịch vụ điện thoại đến tận vùng xâu vùng xa; có chính sách cụ thể, hợp lý về quản lý cước dịch vụ, cước&#x...

 • 000000296105-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn A Lăng;  Advisor : Hoàng Thị Thu Hương (2015)

 • Nêu hiện trạng phú dưỡng, các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phú dưỡng, các chỉ số đánh giá chất lượng nước và mức độ phú dưỡng, giới thiệu hệ thống hồ Hà Nội. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả đánh giá đặc tính ô nhiễm và phân loại mức chất lượng nước trên các hồ, phân loại mức độ phú dưỡng của các hồ, lựa chọn các chỉ số đánh giá chất lượng nước và mức độ phú dưỡng, đ...