Browsing by Subject Chất lượng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 252 to 271 of 299
 • 000000253313.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lưu Thế Hưng;  Advisor : Lê Linh Lương (2010)

 • Trình bày cơ sở lý thuyết về dịch vụ và chất lượng dịch vụ. Phân tích đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ viễn thông của VNPT Hà Nội. Các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông của VNPT Hà Nội.

 • 000000207927.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Thạch Hiếu;  Advisor : Nguyễn Văn Thanh (2006)

 • Trình bày những vấn đề chung về chất lượng và quản lý chất lượng; thực trạng chất lượng dịch vụ viễn thông và đề xuất những giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông của VNPT. Kiến nghị đưa ra: Nhà nước nên có một số chính sách ưu đãi đối với VNPT trong việc phát triển dịch vụ điện thoại đến tận vùng xâu vùng xa; có chính sách cụ thể, hợp lý về quản lý cước dịch vụ, cước&#x...

 • 000000296105-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn A Lăng;  Advisor : Hoàng Thị Thu Hương (2015)

 • Nêu hiện trạng phú dưỡng, các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phú dưỡng, các chỉ số đánh giá chất lượng nước và mức độ phú dưỡng, giới thiệu hệ thống hồ Hà Nội. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả đánh giá đặc tính ô nhiễm và phân loại mức chất lượng nước trên các hồ, phân loại mức độ phú dưỡng của các hồ, lựa chọn các chỉ số đánh giá chất lượng nước và mức độ phú dưỡng, đ...

 • 000000296829-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Thu Trang;  Advisor : Lý Bích Thủy (2015)

 • Tổng quan về quá trình khử trùng, vi sinh vật trong nước cấp và hệ thống nước cấp từ nguồn nước sông Đà tại Hà Nội. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu dư lượng chát khử trùng trong nước cấp, nồng độ các sản phẩm phụ từ quá trình khử trung nước cấp,...

 • 000000295001.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đặng Hữu Bình;  Advisor : Đoàn Thị Thái Yên (2014)

 • Tổng quan về chất lượng nước và ảnh hưởng của chất lượng nước đối với sức khỏe con người; nước cấp và công nghệ xử lý nước cấp, cấp nước an toàn; giới thiệu về công ty TNHH MTV cấp nước và xây dựng Hà Tĩnh và công nghệ xử lý nước tại nhà máy nước Bộc Nguyên. Phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu chất lượng nước hồ Bộc Nguyên trong các tháng khảo sát, đánh giá tình hình và các...

 • 104630.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nhữ Thị Kim Chung;  Advisor : Vũ Thị Hồng Khanh (2008)

 • Tổng quan về các phương pháp đánh giá chất lượng tổng hợp của sản phẩm. Xây dựng các phương án thiết kế bộ quần áo bác sỹ phòng mổ kháng khuẩn góp phần nâng cao khả năng kiểm soát chất lượng để đảm bảo cho những sản phẩm sản xuất trong nước đáp ứng được.