Browsing by Subject Chất lượng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 263 to 282 of 299
 • 000000296829-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Thu Trang;  Advisor : Lý Bích Thủy (2015)

 • Tổng quan về quá trình khử trùng, vi sinh vật trong nước cấp và hệ thống nước cấp từ nguồn nước sông Đà tại Hà Nội. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu dư lượng chát khử trùng trong nước cấp, nồng độ các sản phẩm phụ từ quá trình khử trung nước cấp,...

 • 000000295001.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đặng Hữu Bình;  Advisor : Đoàn Thị Thái Yên (2014)

 • Tổng quan về chất lượng nước và ảnh hưởng của chất lượng nước đối với sức khỏe con người; nước cấp và công nghệ xử lý nước cấp, cấp nước an toàn; giới thiệu về công ty TNHH MTV cấp nước và xây dựng Hà Tĩnh và công nghệ xử lý nước tại nhà máy nước Bộc Nguyên. Phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu chất lượng nước hồ Bộc Nguyên trong các tháng khảo sát, đánh giá tình hình và các...

 • 104630.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nhữ Thị Kim Chung;  Advisor : Vũ Thị Hồng Khanh (2008)

 • Tổng quan về các phương pháp đánh giá chất lượng tổng hợp của sản phẩm. Xây dựng các phương án thiết kế bộ quần áo bác sỹ phòng mổ kháng khuẩn góp phần nâng cao khả năng kiểm soát chất lượng để đảm bảo cho những sản phẩm sản xuất trong nước đáp ứng được.

 • 000000296989-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Hoàng Đức Trung;  Advisor : Vũ Hồng Sơn (2015)

 • Tổng quan ngành sản xuất nước giải khát không cồn Việt Nam; về các hệ thống quản lý an toàn thực phẩm; về PepsiCo, nhà máy Bắc Ninh, AIB, hoạt động đánh giá chất lượng tại nhà máy PepsiCo Bắc Ninh. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Đánh giá hiệu quả theo GMP, QAS, AIB, theo ISO 22000:2005, tổng hợp đánh giá theo KPI chỉ tiêu hoạt động chính

 • 000000296107-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Lanh;  Advisor : Nguyễn Thị Lệ (2015)

 • Tổng quan về sản phẩm không dệt dùng một lần. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả xác định một số các thông số cấu trúc và cơ học của khăn ướt dùng một lần, mối quan hệ giữa các đặc trưng cơ học và cấu trúc của khăn dùng một lần thử nghiệm và đánh giá của người dùng thử.

 • 234426.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Giang Minh Thọ;  Advisor : Lâm Xuân Thanh (2009)

 • Trình bày tổng quan về thực tế nuôi trồng đánh bắt chế biến và vệ sinh an toàn thực phẩm của sản phẩm tôm đông lạnh ở Việt Nam. Khảo sát về mức độ phổ biến của Salmonella có trong tôm đông lạnh. Đánh giá định tính và bán định lượng về nguy cơ Salmonella trong tôm đông lạnh xuất khẩu của Việt Nam theo phương pháp luận của FAO. Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng vệ sinh an toàn t...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Đức Toàn;  Advisor : Bạch Quốc Khánh (2008)

 • Giới thiệu tổng quan về chất lượng điện năng, các nỗ lực của thế giới trong những năm gần đây về việc chuẩn hoá các thuật ngữ trong lĩnh vực chất lượng điện năng. Trình bày tổng quan về sóng hài, xây dựng mô hình đánh giá tác động của sóng hài trong lưới điện phân phối dựa trên mô hình lưới điện thông số tập trung, áp dụng mô hình này đánh giá tác động sóng hài tới điện áp tại các...