Browsing by Subject Chế tạo

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 10 to 29 of 140
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phan Trường Thi;  Advisor : Nguyễn Hoàng Việt (2011)

 • Trình bày về giản đồ pha Cr-C, Fe-C-Cr, quá trình hình thành pha và tổ chức tế vi của các họ hợp kim cơ sở sắt với hàm lường Cr thay đổi. Khái quát ứng dụng của họ gang Cr cao làm vật liệu chịu mài mòn ứng dụng trong công nghiệp xi măng, khái khoáng. Thiết bị và nguyên liệu được sử dụng trong quá trình nấu luyện và xử lý nhiệt sản phẩm gang Cr12. Các kết quả và thảo luận.

 • 105427.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Lê Hoàng;  Advisor : Trần Quốc Lập (2009)

 • Khái quát về vật liệu gốm, gốm tiên tiến cơ sở ôxit nhôm, công nghệ chế tạo gốm tiên tiến cơ sở ôxit nhôm, nghiên cứu gốm tiên tiến ở Việt Nam. Nghiên cứu lý thuyết, ảnh hưởng của ôxit titan tới khả năng thiêu kết gốm cơ sở ôxit nhôm. Nghiên cứu thực nghiệm nguyên liệu và phương pháp xử lý, chế tạo mẫu nghiên cứu, chuẩn bị mẫu và phương pháp khảo sát. Kết quả thảo luận ảnh hưởng của&#x...

 • 277216.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Quỳnh Chi;  Advisor : Vũ Ngọc Hùng; Nguyễn Đức Minh (2016)

 • Cơ sở lý thuyết vật liệu sắt điện vật liệu PZT. Công nghệ chế tạo, phương pháp chế tạo màng sắt điện PZT, khảo sát các tính chất của màng, công nghệ chế tạo linh kiện. Nghiên cứu tính chất của màng Sol-gel PZT. Nghiên cứu ảnh hưởng của pha tạp Fe3+, Nb5+ đến tính chất của màng PZT. Nghiên cứu chế tạo linh kiện Piezomems sử dụng màng áp điện PZT.

 • 277237.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Như Đa;  Advisor : Bùi Chương; Đặng Việt Hưng (2016)

 • Tổng quan cao su tự nhiên (CSTN), cao su EPDM, blend CSTN/EPDM, phụ gia nano và cao su nanocompozit. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu chế tạo blend CSTN/EPDM; nghiên cứu sự phân bố hóa chất trong quá trình trộn hợp, biến tính EPDM bằng DTDM; nghiên cứu chế tạo nanocompozit trên cơ sở blend CSTN/EPDM.

 • 277211.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Tống Thị Hảo Tâm;  Advisor : Phạm Thành Huy; Nguyễn Đức Chiến (2016)

 • Tổng quan về vật liệu huỳnh quang cho điốt phát ánh trắng (WLED), vật liệu huỳnh quang Akermanite M2MgSi2O7:Eu2+ (M=Ca, Sr, Ba). Nghiên cứu chế tạo vật liệu bột huỳnh quang Akermanite M2MgSi2O7:Eu2+ (M=Ca, Sr, Ba) và các phương pháp thực nghiệm khao sát tính chất của vật liệu. Nghiên cứu của vật liệu huỳnh quang phát xạ màu xanh lam, Sr2MgSi2O7:Eu2+. Kết quả nghiên cứu của vật liệu huỳnh quang phát xạ màu xanh lục,...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lương Xuân Điền;  Advisor : Huỳnh Đăng Chính (2011)

 • Trình bày chế tạo vật liệu SrFe12O19 bằng phương pháp đồng kết tủa, thủy nhiệt, sol-gel thủy nhiệt. Chế tạo vật liệu NiFe2O4 bằng phương pháp sol-gel thủy nhiệt. Chế tạo vật liệu SrFe2O4, SrFe12O19/NiFe24 và khảo sát cấu trúc, tính chất từ của các vật liệu NiFe2O19 và core-shell của SrFe12O19/SiO2 và SrFe12O19/NiFe2O4. Phát triển ống nano cacbon bằng phương pháp ACCVD.

 • 105382.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Nguyên Ngọc;  Advisor : Lê Xuân Thành (2009)

 • Giới thiệu tính chất, nguyên liệu chế tạo Titan điôxit, chế tạo chất màu TiO2 từ khoáng Ilemnite; các tính chất của chất màu, ứng dụng của chất màu Titan Diôxit. Các phương pháp thực nghiệm: nguyên liệu, thiết bị, phân tích...Nêu kết quả xác định đặc tính nguyên liệu Ilemenite; nghiên cứu khảo sát các yếu tố, quá trình hoà tách, sự thuỷ phân, quá trình nung chảy sản phẩm.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đặng Hồng Toan;  Advisor : Phạm Văn Thiêm (2006)

 • Trình bày tổng quan về chất tẩy rửa, quá trình tẩy rửa trên vải sợi, qúa trình biến tính dầu thực vật. Thực nghiệm: Nguyên liệu và dụng cụ thí nghiệm, tiến hành thí nghiệm Sunfat hoá dầu dừa và dầu sở, pha chế chất tẩy rửa và phương pháp xác định độ tẩy rửa, xác định các giá trị hoá lý của sản phẩm Sunfat hoá. Kết quả và thảo luận: Xác định thành phần dầu sở của nguyên liệu, nghiên...