Browsing by Subject Chiết xuất

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 2 to 15 of 15
 • 129697.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Thị Xuân;  Advisor : Đỗ Thị Hoa Viên (2005)

 • Giới thiệu về cây sắn dây, các hợp chất isoflavone, giới thiệu về phytoestrogen. Nghiên cứu chiết xuất hỗn hợp isoflavone, phương pháp sắc ký bản mỏng, sắc ký lỏng cao áp, nghiên cứu hoạt tính chống õy hoá của hỗn hợp isoflavone. Xử lý nguyên liệu, nghiên cứu chiết xuất hỗn hợp isoflavone từ sắn dây trồng và sắn dây mọc hoang. Phân tích định tính isoflavonetrong sắn dây trồng và mọc hoang bằng phương pháp ...

 • 000000296878.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Thị Thu Trang;  Advisor : Phạm Thu Thủy (2015)

 • Tổng quan về tôm và phế liệu tôm, Astaxanthin, tình hình nghiên cứu chiết xuất astaxanthin trên thế giới và trong nước. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu xử lý phế liệu tôm trước khi tách chiết, lựa chọn loại dầu thực vật để chiết tác astaxanthin từ PLT,...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Hoài Sơn;  Advisor : Đinh Thị Ngọ (2011)

 • Tổng hợp thành công biodiezel từ dầu hạt cao su trên hai hệ xúc tác. Khảo sát được các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng xúc tác, chất lượng và hiệu suất biodiezel thu được. Pha chế thành công nhiên liệu B20 thu được từ biodiezel mới tổng hợp

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Hoài Sơn;  Advisor : Đinh Thị Ngọ (2011)

 • Tổng hợp thành công biodiezel từ dầu hạt cao su trên hai hệ xúc tác. Khảo sát được các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng xúc tác, chất lượng và hiệu suất biodiezel thu được. Pha chế thành công nhiên liệu B20 thu được từ biodiezel mới tổng hợp.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đinh Thị Thu Hiền;  Advisor : Trần Thu Hương (2010)

 • Trình bày tổng quan về họ tử vi - lythraceae, tổng quan về cây lá móng tay. Trình bày về mẫu thực vật và phương pháp nghiên cứu. Quá trình thực nghiệm chiết phân đoạn và phân lập các hợp chất, hằng số vật lý và dữ kiện phổ của các hợp chất. Tác giả trình bày các kết quả và thảo luận.