Browsing by Subject Hệ thống điện

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 67 to 86 of 118
 • 000000296073-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Hà Văn Nghĩa;  Advisor : Đặng Quốc Thống (2015)

 • Tổng quan về chương trình quản lý nhu cầu DSM (Demand side management). Nêu hiện trạng và một số giải pháp ứng dụng chương trình DSM cho hệ thống điện thị xã Từ Sơn. Phân tích cơ cấu thành phần phụ tải trong đồ thị phụ tải hệ thống điện. Phân tích cơ cấu thành phần phụ tải thị xã Từ Sơn xây dựng biểu đồ phụ tải thị xã Từ Sơn. Các giải pháp san bằng đô thị phụ tải hệ thống điệ...

 • 128296.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nghiêm Quốc Tuấn;  Advisor : Nguyễn Lân Tráng (2004)

 • Giới thiệu quy hoạch hệ thống năng lượng, hệ thống điện và hệ thống nguồn, các vấn đề liên quan khi lập quy hoạch nguồn điện, nguồn điện độc lập, phân tán trong quy hoạch nguồn điện và định hướng phát triển điện lực, điện lực Việt Nam, điện lực miền Bắc, các loại nguồn phân tán, tổng quan và ứng dụng, tính toán xây dựng trạm thuỷ điện

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Đinh Văn Đạt;  Advisor : Trương Ngọc Minh (2018)

 • Giới thiệu hiện tượng cộng hưởng tần số dưới đồng bộ -SSR. Mô hình hệ turbine - máy phát nhiệt điện đồng bộ ba pha. Áp dụng phương pháp trị riêng để phân tích hiện tượng cộng hưởng tần số dưới đồng bộ. Kết quả mô phỏng hiện tượng cộng hưởng tần số dưới đồng bộ với sơ đồ IEEE SBM.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Hà Hữu Tình;  Advisor : Lã Minh Khánh (2012)

 • Trình bày tổng quan về các phương pháp phân tích ổn định hệ thống điện. Phương pháp tính toán nhanh giới hạn ổn định của hệ thống điện phức tạp. Nghiên cứu các chỉ tiêu đánh giá mức độ ổn định hệ thống điện phức tạp. Ứng dụng tính toán phân tích ổn định cho sơ đồ hệ thống điện Việt Nam.

 • 000000273356.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Quang Hưng;  Advisor : Nguyễn Xuân Tùng (2014)

 • Giới thiệu chung về chất lượng điện năng và sóng hài trong hệ thống điện. Các giải pháp loại trừ sóng hài trong hệ thống điện. Lựa chọn tham số cho bộ lọc cộng hưởng đơn nhiều nhánh theo điều kiện chi phí nhỏ nhất. Nêu các thông số đầu vào của quá trình tính toán kiểm nghiệm, giới thiệu. phần mềm Matlab và các công cụ tính toán tối ưu có sẵn, kết quả tính toán dựa trên Matlab

 • 000000232148.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Savay Bounpheng;  Advisor : Đinh Quang Huy (2008)

 • Tổng quan về hệ thống điện của Lào, giới thiệu sự phát triển hệ thống điện Lào. Lý thuyết tính toán chế độ xác lập của hệ thống điện. Các phương pháp giải tích chế độ xác lập hệ thống điện. So sánh hai phương pháp Newton-raphson. Sử dụng chương trình tính toán chế độ xác lập hệ thống điện Lào

 • 295891.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Đình Nguyện;  Advisor : Đỗ Xuân Khôi (2015)

 • Giới thiệu dao động của máy phát điện và bài toán ổn định góc quá độ. Mô hình các phần tử trong hệ thống điện phương pháp phân tích ổn định góc quá độ. Tính toán áp dụng

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Xuân Đạo;  Advisor : Lã Văn Út (2006)

 • Trình bày tổng quan về phương pháp tính toán phân tích ổn định động hệ thống điện. Mô hình động của SVC trong tính toán phân tích ổn định động của hệ thống điện. Tính toán phân tích ổn định động tương ứng với sơ đồ hệ thống điện Việt Nam giai đoạn 2006. Kết quả tính toán phân tích ổn định động hệ thống điện Việt Nam. Tác giả đưa ra kết luận và kiến nghị.