Browsing by Subject Hệ thống điện

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 78 to 97 of 118
 • 000000273356.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Quang Hưng;  Advisor : Nguyễn Xuân Tùng (2014)

 • Giới thiệu chung về chất lượng điện năng và sóng hài trong hệ thống điện. Các giải pháp loại trừ sóng hài trong hệ thống điện. Lựa chọn tham số cho bộ lọc cộng hưởng đơn nhiều nhánh theo điều kiện chi phí nhỏ nhất. Nêu các thông số đầu vào của quá trình tính toán kiểm nghiệm, giới thiệu. phần mềm Matlab và các công cụ tính toán tối ưu có sẵn, kết quả tính toán dựa trên Matlab

 • 000000232148.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Savay Bounpheng;  Advisor : Đinh Quang Huy (2008)

 • Tổng quan về hệ thống điện của Lào, giới thiệu sự phát triển hệ thống điện Lào. Lý thuyết tính toán chế độ xác lập của hệ thống điện. Các phương pháp giải tích chế độ xác lập hệ thống điện. So sánh hai phương pháp Newton-raphson. Sử dụng chương trình tính toán chế độ xác lập hệ thống điện Lào

 • 295891.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Đình Nguyện;  Advisor : Đỗ Xuân Khôi (2015)

 • Giới thiệu dao động của máy phát điện và bài toán ổn định góc quá độ. Mô hình các phần tử trong hệ thống điện phương pháp phân tích ổn định góc quá độ. Tính toán áp dụng

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Xuân Đạo;  Advisor : Lã Văn Út (2006)

 • Trình bày tổng quan về phương pháp tính toán phân tích ổn định động hệ thống điện. Mô hình động của SVC trong tính toán phân tích ổn định động của hệ thống điện. Tính toán phân tích ổn định động tương ứng với sơ đồ hệ thống điện Việt Nam giai đoạn 2006. Kết quả tính toán phân tích ổn định động hệ thống điện Việt Nam. Tác giả đưa ra kết luận và kiến nghị.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Độ;  Advisor : Phạm Văn Hòa (2006)

 • Trình bày tổng quan về chế độ đứt dây trong hệ thống điện. Sơ đồ thay thế các thứ tự thuận, nghịc và không trong tính toán sự cố đứt dây. Các phương pháp tính toán sự cố đứt dây. Khảo sát chế độ đứt dây của đường dây siêu cao áp 500KV.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trịnh Quốc Hưng;  Advisor : Trần Bách (2011)

 • Trình bày cân bằng công suất phản kháng trong hệ thống điện. Các thiết bị bù công suất phản kháng trong hệ thống điện. Bài toán bù công suất phản kháng trong hệ thống điện. Ứng dụng trong hệ thống điện 14 nút IEEE và hệ thống điện Việt Nam.

 • 000000295193.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Cao Xuân Hoàng;  Advisor : Nguyễn Đức Huy (2014)

 • Giới thiệu tổng quan về tối ưu hóa huy động công suất. Xây dựng chương trình tính toán giải bài toán tối ưu. Thu thập số liệu, tính toán áp dụng cho hệ thống điện Việt Nam. Một số kết quả khi ứng dụng chương trình

 • 000000208323-TT.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Chu Nghĩa;  Advisor : Nguyễn Đức Nghĩa (2006)

 • Trình bày phụ tải hệ thống điện miền Bắc và bài toán dự báo. Tổng quan về mạng nơron nhân tạo. Ứng dụng mạng nơron ánh xạ đặc trưng tự tổ chức Kohonen trong bài toán phân loại ngày. Ứng dụng mạng nơron nhiều lớp lan truyền ngược sai số dự báo phụ tải ngắn hạn theo nhiệt độ môi trường. Hệ thống phần mềm dự báo phụ tải ngắn hạn cho hệ thống điện miền Bắc. So sánh với một số kết ...