Browsing by Subject Hệ thống điện

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 99 to 118 of 118
 • 000000253510.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Hà Thị Hẹn;  Advisor : Nguyễn Thị Ánh Tuyết (2010)

 • Trình bày khái quát chung về ngành điện Việt Nam. Phát thải khí nhà kính trong ngành điện và cơ chế phát triển sạch. Phương pháp luận xây dựng hệ số phát thải CO2 cho hệ thống điện Việt Nam. Tính toán hệ số phát thải CO2 cho hệ thông điện Việt Nam. Đánh giá tiềm năng CDM trong ngành điện Việt Nam

 • 104556.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Hữu Đức;  Advisor : Trương Ngọc Minh (2008)

 • Trình bày khái quát về ổn định điện áp, một số biện pháp ngăn ngừa sự sụp đổ điện áp; lý thuyết giao nhau tại điểm yên ngựa. Nghiên cứu cấu tạo, nguyên lý điều khiển, các mô hình phục vụ của thiết bị bù tĩnh điều khiển bằng thyristor (SVC) từ đó xác định vị trí đặt SVC để nâng cao ổn định điện áp.

 • 104557.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Thanh Tùng;  Advisor : Nguyễn Đức Cường (2008)

 • Trình bày đặc điểm, các yêu cầu kỹ thuật của hệ thống điều khiển tự động trạm biến áp; giới thiệu hệ thống truyền tải điện miền Bắc và nhu cầu tự động hóa trạm. Thiết kế hệ thống giám sát, điều khiển bằng máy tính cho trạm biến áp dự trên RTU và ứng dụng tại trạm biến áp 220KV Thái Bình.

 • 311350.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn, Đức Giỏi;  Advisor : Trần, Văn Thịnh (2017)

 • Tổng quan về chất lượng điện năng và sóng điều hòa bậc cao (sóng hài). Giới thiệu các bộ sóng và chức năng, nguyên lý làm việc và ứng dụng của bộ lọc tích cực trong hệ thống điện. Mô phỏng bộ lọc tích cực bằng phần mềm matlab. So sánh hiệu quả, giá trị kinh tế của bộ lọc tích cực với các bộ lọc khác.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đào Quang Ngọc;  Advisor : Lã Văn Út (2008)

 • Trình bày tổng quan về các phương pháp nghiên cứu ổn định tĩnh hệ thống điện. Cơ sở phương pháp tính toán chế độ xác lập hệ thống điện. Phân tích ổn định tĩnh hệt hống điện trực tiếp theo phương pháp xấp xỉ bậc nhất của Lyapunov. Khả năng đánh giá ổn định tĩnh hệ thống điện thông qua trị số tương đối của số hạng tự do của phương trình đặc trưng. Chương trình tính toán được thiết lập tr...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Hoàng Văn Tuấn;  Advisor : Nguyễn Xuân Hoàng Việt (2016)

 • Tổng quan về ổn định trong hệ thống điện. Thiết bị đo lường đồng bộ pha và ứng dụng. Bài toán tối ưu hóa vị trí đặt thiết bị đo lường đồng bộ pha trên hệ thống. Bài toán đánh giá trạng thái. Phương pháp tổng trở để đánh giá ổn định điện áp.

 • 000000254426.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Hồng Phúc;  Advisor : Bạch Quốc Khánh (2011)

 • Nghiên cứu tổng quan về chất lượng điện năng. Hiện tượng sụt giảm điện áp ngắn hạn và các chỉ tiêu đánh giá. Xây dựng bài toán đánh giá sụt giảm điện áp ngắn hạn trên lưới truyền tải 220kV - 500kV có xét phân bố sự cố ngắn mạch theo vùng và thời gian tác động của các thiết bị bảo vệ. Đánh giá hiện tượng sụt giảm điện áp ngắn hạn trên lưới truyền tải 220kV - 500kV có xét đến p...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Quang Thuấn;  Advisor : Lê Văn Doanh (2006)

 • Giới thiệu cơ sở lý thuyết về độ tin cậy; phương pháp phân tích và đanh giá độ tin cậy hệ thống điện

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Hồng Nguyên;  Advisor : Nguyễn Minh Duệ; Đàm Xuân Hiệp (2006)

 • Mô hình quy hoạch phát triển các nguồn điện Việt Nam có xét đến yếu tố môi trường. Phân tích yếu tố môi trường đối với bài toán đầu tư phát triển các nguồn điện trong hệ thống điện. Đánh giá lượng phát thải và thiệt hại của ô nhiễm từ nguồn điện và áp dụng mô hình quy hoạch phát triển các nguồn điện trong hệ thống điện.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Thị Kim Hồng;  Advisor : Trần Bách (2012)

 • Trình bày khái quát về hệ thống điện. Mô hình các phần tử của hệ thống điều chỉnh tốc độ. Nghiên cứu hệ thống điều chỉnh tần số trong hệ thống điện. Tính toán áp dụng.

 • 129829.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Anh Cường;  Advisor : Trịnh Hùng Thám (2005)

 • Tổng quan về chế độ không đối xứng trong hệ thống điện. Các phương pháp nghiên cứu chế độ không đối xứng. Đối xứng hoá bằng các phần tử tĩnh. Đối xứng hoá nhờ máy điện quay