Browsing by Subject Hệ thống treo

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 10 to 12 of 12
  • item.jpg
  • Thesis


  • Authors : Hoàng Văn Quyết;  Advisor : Hoàng Thăng Bình (2013)

  • Trình bày tổng quan về đề tài nghiên cứu. Tìm hiểu cuộc thi Formular car, luật cuộc thi và các quy định thiết kế. Giới thiệu về hệ thống treo nói chung và hệ thống treo trên xe Formular car. Thiết kế tính toán hệ thống treo xe Formular car. Tối ưu hóa hệ thống treo trước xe Formular car bằng công cụ tối ưu hóa trong Solidworks.

  • item.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Anh Mười;  Advisor : Phạm Hữu Nam (2009)

  • Xây dựng mô hình hệ thống treo bán chủ động, mô hình cơ học từ đó tính toán, xây dựng được các mô hình vi phân chyển động và phương trình trạng thái cho 1/4 xe và 1/2 xe và toàn xe bị động và bán chủ động. Xây dựng chương trình mô phỏng bằng Matlab & Simulink hệ thống treo bán chủ động, hệ thống treo bị động.Tổ hợp cấp bộ điều khển hệ thống treo bán chủ động.