Browsing by Subject Máy công cụ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 10 to 14 of 14
  • 104867.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nghiêm Viết Hưng;  Advisor : Võ Minh Chính (2008)

  • Tổng quan về máy công cụ điểu khiển số CNC. Giới thiệu hệ thống điều khiển và đo lường; truyền động điện trong máy công cụ CNC. Thiết kế bộ điều chỉnh PID cho máy CNC.

  • 000000272862-tt.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Văn Hoan;  Advisor : Hoàng Vĩnh Sinh (2013)

  • Giới thiệu chung về độ cứng của kết cấu máy và tiêu chuẩn về kích thước và độ bền của mối hàn. Nêu ảnh hưởng của mối hàn đến kết cấu căn bản trong chi tiết chính của máy công cụ. So sánh và đánh giá chỉ tiêu động học của kết cấu máy hàn thép và kết cấu máy gang đúc. Cải thiện độ cứng động của kết cấu dầm ngang hàn thép và kiểm bền mối hàn.