Browsing by Subject Nghiên cứu

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 77
 • 000000254878.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Văn Trường;  Advisor : Ngô Hồng Sơn (2012)

 • Trình bày tổng quan về mạng quang WDM. Định tuyến và gán bước sóng trong mạng quang. Mô tả giải pháp và triển khai lập trình mô phỏng. Các kết quả và kiến nghị.

 • 000000254163.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đỗ Thị Duyên;  Advisor : Tô Duy Phương; Nguyễn Khắc Xương (2011)

 • Trình bày tổng quan về hợp kim nha kho nền Ni-Cr. Nội dung và phương pháp nghiên cứu. Phương pháp quy hoạch thực nghiệm xác lập ảnh hưởng của Mo, Ti và nhiệt độ đúc rót của hợp kim nha khoa Ni-Cr-Mo-Ti đến cơ tính đặc trưng thích hợp cao. Thực nghiệm nghiên cứu chế tạo hợp kim nha khoa Ni-Cr-Mo-Ti. Tối ưu hóa hàm lượng Mo, Ti và nhiệt độ đúc rót của hợp kim nha khoa Ni-Cr-Mo-Ti để đạt ...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Thị Hoàng Thuỷ;  Advisor : Nguyễn Thị Lệ (2011)

 • Trình bày tổng quan về độ rủ của vải, các phương pháp đo độ rủ của vải, các yếu tố ảnh hưởng đến độ rủ của vải và các nghiên cứu. Trình bày chi tiết về các loại vải và mẫu thực nghiệm, cách tạo mẫu có đường may, cách xác định hệ số rủ, số lượng nếp gấp và hình dáng bóng rủ của mẫu. Các kết quả thực nghiệm đo được, xử lý các kết quả với sự hỗ trợ của phần mềm excel,&...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Ngô Quang Tuấn;  Advisor : Nguyễn Đức Thuận (2011)

 • Giới thiệu chung về fMRI. Nguyên lý tạo hình cộng hưởng từ. Cấu trúc của một hệ thống cộng hưởng từ. Cộng hưởng từ chức năng não. Các kỹ thuật hỗ trợ tạo hình chức năng não. Các kết luận.

 • 000000223536.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Trọng Khoa;  Advisor : Đinh Trọng Ân (2007)

 • Trình bày tổng quan đề tài: Tổng quan các vấn đề nghiên cứu về hệ thống lái, mục đích nội dung và phương pháp nghiên cứu của đê tài. Cơ sở lý luận: Tổng quan hệ thống lái, hệ thống lái có trợ lực. Mô hình hệ thống lái và thí nghiệm: Xây dựng mô hình hệ thống lái trợ lực, thí nghiệm và kết quả thí nghiệm