Browsing by Subject Nghiên cứu

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 2 to 21 of 85
 • 000000254163.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đỗ Thị Duyên;  Advisor : Tô Duy Phương; Nguyễn Khắc Xương (2011)

 • Trình bày tổng quan về hợp kim nha kho nền Ni-Cr. Nội dung và phương pháp nghiên cứu. Phương pháp quy hoạch thực nghiệm xác lập ảnh hưởng của Mo, Ti và nhiệt độ đúc rót của hợp kim nha khoa Ni-Cr-Mo-Ti đến cơ tính đặc trưng thích hợp cao. Thực nghiệm nghiên cứu chế tạo hợp kim nha khoa Ni-Cr-Mo-Ti. Tối ưu hóa hàm lượng Mo, Ti và nhiệt độ đúc rót của hợp kim nha khoa Ni-Cr-Mo-Ti để đạt ...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Thị Hoàng Thuỷ;  Advisor : Nguyễn Thị Lệ (2011)

 • Trình bày tổng quan về độ rủ của vải, các phương pháp đo độ rủ của vải, các yếu tố ảnh hưởng đến độ rủ của vải và các nghiên cứu. Trình bày chi tiết về các loại vải và mẫu thực nghiệm, cách tạo mẫu có đường may, cách xác định hệ số rủ, số lượng nếp gấp và hình dáng bóng rủ của mẫu. Các kết quả thực nghiệm đo được, xử lý các kết quả với sự hỗ trợ của phần mềm excel,&...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Ngọc Ánh;  Advisor : Trần Trọng Minh (2012)

 • Trình bày tổng quan về bộ lọc tích cực. Nguyên lý làm việc của nghịch lưu nguồn Z và thuật toán điều chế vector không gian cho nghịch lưu nguồn Z. Xây dựng cấu trúc lọc tích cực trên cơ sở nghịch lưu nguồn Z. Mô phỏng bộ lọc tích cực trên cơ sở bộ biến đổi Z.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Phan Anh;  Advisor : Nguyễn Thế Công (2010)

 • Trình bày tổng quan về bộ nguồn liên tục UPS. Giới thiệu về mạch băm áp một chiều thông dụng.Tính toán mạch lực cho mạch tăng áp, mạch điều khiển. Nghiên cứu giải điện áp acquy đến chất lượng UPS trong mạch tăng áp

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Đức Dũng;  Advisor : Nguyên Chấn Hùng (2010)

 • Trình bày các vấn đề chung. Sơ lược về ngôn ngữ định nghĩa mô tả. Sơ lược về chương trình mô tả. Các bộ mô tả Visual. Ứng dụng MPEG - 7 và MPEG - 21 trong lĩnh vực truyền hình. Kết quả nghiên cứu ứng dụng MPEG - 7 trong việc đánh chỉ mục và tìm kiếm nội dung đa phương tiện.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Ngô Quang Tuấn;  Advisor : Nguyễn Đức Thuận (2011)

 • Giới thiệu chung về fMRI. Nguyên lý tạo hình cộng hưởng từ. Cấu trúc của một hệ thống cộng hưởng từ. Cộng hưởng từ chức năng não. Các kỹ thuật hỗ trợ tạo hình chức năng não. Các kết luận.

 • 000000223536.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Trọng Khoa;  Advisor : Đinh Trọng Ân (2007)

 • Trình bày tổng quan đề tài: Tổng quan các vấn đề nghiên cứu về hệ thống lái, mục đích nội dung và phương pháp nghiên cứu của đê tài. Cơ sở lý luận: Tổng quan hệ thống lái, hệ thống lái có trợ lực. Mô hình hệ thống lái và thí nghiệm: Xây dựng mô hình hệ thống lái trợ lực, thí nghiệm và kết quả thí nghiệm