Browsing by Subject Nghiên cứu

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 75 to 85 of 85
 • 000000254956.PDF.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Ngọc Minh;  Advisor : Trần Đức Khánh (2012)

 • Trình bày logic mờ và phương pháp giải mờ. Đại số gia tử. Logic ngôn ngữ.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Lê Huy;  Advisor : Nguyễn Thị Việt Hương (2011)

 • Trình bày tổng quan về lý thuyết phân lớp và các thuật học máy. Mạng nơ - ron nhân tạo và nhận dạng dựa trên mạng nơ - ron. Phương pháp SVM và ứng dụng. Cơ sở lý thuyết cho xây dựng hệ thống nhận dạng cảm xúc. Thiết kế và triển khai hệ thống.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Văn Tranh;  Advisor : Phạm Ngọc Nam (2011)

 • Trình bày tổng quan về công nghệ nhận dạng tự động. Công nghệ RFID. Thiết kế, chế tạo hệ thống RFID chủ động hoạt động ở tần số 433 MHz. Ứng dụng RFID trong quản lý khách sạn.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Hoàng Quốc Việt;  Advisor : Trần Đình Khang (2013)

 • rình bày tổng quan về tìm kiếm. Tìm kiếm cục bộ. Tìm kiếm Tabu. Áp dụng giải thuật tìm kiếm Tabu vào bài toán N-Queens.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đoàn Thị Nga;  Advisor : Ngô Quỳnh Thu (2010)

 • Trình bày về kỹ thuật cảm biến không dây. Giao thức định tuyến trong mạng cảm biến không dây. Giới thiệu giao thức OPEAS. Cài đặt thử nghiệm và đánh giá hiệu năng của giao thức so với các giao thức khác cùng loại.

 • 000000253617.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Hà Quang Ánh;  Advisor : Lê Xuân Thành (2010)

 • Trình bày tổng quan về màu sắc, chất màu làm cho đồ gốm, một số tinh thể nền trong tổng hợp chất màu, phản ứng hóa rắn trong tổng hợp chất màu, phương pháp tổng hợp chất màu, tình hình tổng hợp chất màu trên mạng tinh thể kẽm titanat và chất màu trên nền kẽm titanat. Nội dung, phương pháp nghiên cứu và dụng cụ thiết bị, hóa chất. Kết quả nghiên cứu tổng hợp Zn2TiO4, tổng hợp chất màu t...

 • 000000254866.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Trung Thành;  Advisor : Nguyễn Văn Khôi (2012)

 • Trình bày tổng quan về vật liệu blend, PE, EVA, dẫn dẫn tín hiệu nổ. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình trộn hợp PE, EVA trên máy trộn kín haake. Khảo sát ảnh hưởng của phụ gia đến tính chất cơ học, độ bền nhiệt, độ bền oxy hóa nhiệt của vật liệu blend. Nghiên cứu sử dụng mLLDPE làm phụ gia tương hợp. Sử dụng vật liệu bled để chế tạo dây dẫn tín hiệu nổ, ứng dụng k...