Browsing by Subject Nghiên cứu

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 82 to 85 of 85
  • 000000254866.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Trung Thành;  Advisor : Nguyễn Văn Khôi (2012)

  • Trình bày tổng quan về vật liệu blend, PE, EVA, dẫn dẫn tín hiệu nổ. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình trộn hợp PE, EVA trên máy trộn kín haake. Khảo sát ảnh hưởng của phụ gia đến tính chất cơ học, độ bền nhiệt, độ bền oxy hóa nhiệt của vật liệu blend. Nghiên cứu sử dụng mLLDPE làm phụ gia tương hợp. Sử dụng vật liệu bled để chế tạo dây dẫn tín hiệu nổ, ứng dụng k...