Browsing by Subject Phanh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 18 of 18
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Chu Văn Huỳnh;  Advisor : Nguyễn Quang Hoàng (2012)

 • Trình bày tổng quan về vấn đề nghiên cứu. Xây dựng mô hình và lập hệ phương trình động lực học phanh đoàn xe. Giải hệ phương trình bằng Matlab Simulink và các phương án khảo sát. Kết quả khảo sát và đánh giá.

 • 000000105163.pdf.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Hồ Hữu Hùng;  Advisor : Lưu Văn Tuấn (2009)

 • Nghiên cứu lý thuyết điều khiển phanh ABS, hệ thống phanh ABS cụ thể trên xe thử nghiệm để xác định trạng thái chuyển động của bánh xe, đề xuất thật toán điều khiển. Qua đây đã thiết kế mô phỏng bộ điều khiển điện tử cho hệ thống ABS kiểu 4 van 3 vị trí nhờ phần mềm thiết kế mạch điện Proteus và tiến hành chế tạo bộ điều khiển.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thành Đức;  Advisor : Hồ Hữu Hải (2014)

 • Giới thiệu hệ thống phanh khí nén trên ô tô. Cơ sở xây dựng mô hình mô phỏng cơ cấu phanh khí nén. Mô hình mô phỏng cơ cấu phanh khí nén. Kết quả mô phỏng cơ cấu phanh khí nén.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Tạ Tuấn Hưng;  Advisor : Võ Văn Hường (2009)

 • Nghiên cứu lý thuyết về ổn định của đoàn xe khi phanh.Trên cơ sở xác định giới hạn an toàn của đoàn xe khi phanh để xây dựng mô hình toán học động lực học đoàn xe từ đó thiết lập được mô hình bằng phần mềm Matlat - Simulink. Đánh giá được các trạng thái khi phanh của đoàn xe và đưa ra giới hạn khi phanh.