Browsing by Subject Quản lý

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 31 to 50 of 274
 • 310680.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Văn Hào;  Advisor : Nguyễn Đăng Tuệ (2017)

 • Tổng hợp các kiến thức về dự án đầu tư xây dựng và quản lý dự án đầu tư xây dựng. Phân tích thực trạng công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng của Ban quản lý dự án xây dựng huyện Lục Nam tỉnh Bắc Giang từ năm 2012-2016. Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng của Ban quản lý dự án xây dựng huyện Lục Nam tỉnh Bắc Giang đến năm ...

 • 000000272574-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Hoàng Công Thưởng;  Advisor : Nguyễn Bình Giang (2013)

 • Trình bày cơ sở lý luận về ngân sách Nhà Nước và quản lý ngân sách xã; Đánh giá thực trạng công tác quản lý ngân sách xã trên địa bàn thành phố Việt Trì; Một số giải pháp tăng cường công tác quản lý ngân sách xã trên địa bàn thành phố Việt Trì.

 • 000000272575.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Hoàng Công Thưởng;  Advisor : Nguyễn Bình Giang (2013)

 • Trình bày cơ sở lý luận về ngân sách Nhà Nước và quản lý ngân sách xã; Đánh giá thực trạng công tác quản lý ngân sách xã trên địa bàn thành phố Việt Trì; Một số giải pháp tăng cường công tác quản lý ngân sách xã trên địa bàn thành phố Việt Trì.

 • 000000254099.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Thùy Linh;  Advisor : Trần Văn Bình (2011)

 • Trình bày cơ sở lý luận về công tác quản lý nguồn nhân lực. Thực trạng quản lý nguồn nhân lực. Thực trạng quản lý nguồn nhân lực tại công ty cổ phần thiết bị thủy lợi. Một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần thiết bị thủy lợi

 • 310765.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Dương Thị Thu Trang;  Advisor : Vũ Quang (2017)

 • Hệ thống hóa những vẫn đề lý luận cơ bản về công tác quản lý thu BHXH. Thực trạng của công tác quản lý thu BHXH đối với hoạt động thu BHXH bắt buộc, đánh giá một cách tổng quát và có hệ thống thực trạng quản lý thu BHXH bắt buộc ở huyện Thạch Hà trong giai đoạn vừa qua. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thu BHXH bắt buộc trên địa phương.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đoàn Quang Minh;  Advisor : Trần Trọng Phúc (2009)

 • Trình bày cơ sở lý luận về cơ chế quản lý. Phân tích thực trạng trang thiết bị y tế và công tác quản lý trang thiết bị bảo hiểm y tế hiện nay. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý trang tiết bị y tế .

 • 310698.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Hoàng Minh Đức;  Advisor : Nguyễn Bình Giang (2017)

 • hệ thống hoá những vấn đề lý luận về hoạt động xuất nhập khẩu sản phẩm gia công và quản lý hoạt động xuất nhập khẩu sản phẩm gia công. Phân tích thực tế Cục hải quan Hà Tĩnh quản lý các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu sản phẩm gia công. Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động xuất nhập khẩu sản phẩm gia công tại Cục hải quan Hà Tĩnh.