Browsing by Subject Quản lý

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 119 to 138 of 274
 • 297190.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê, Diễm Nhung;  Advisor : Nguyễn, Danh Nguyên (2016)

 • Cơ sở lý luận và thực tiễn về năng lực quản lý của ban quản lý dự án. Nêu thực trạng năng lực quản lý của Ban quản lý các dự án xây dựng thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Đề xuất giải pháp nâng cao năng lực quản lý tại ban quản lý các dự án xây dựng thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh trong giai đoạn 2014-2020.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Tô Mạnh Tùng;  Advisor : Trịnh Thành (2013)

 • Trình bày tổng quan về phân vùng quản lý tài nguyên môi trường. Cơ sở về đặc điểm điều kiện tự nhiên kinh tế, xã hội tài nguyên và môi trường phục vụ cho phân vùng quản lý tài nguyên môi trường tỉnh Vĩnh Phúc. Kết quả phân vùng quản lý tài nguyên môi trường tỉnh Vĩnh Phúc.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Mai Thanh Hải;  Advisor : Phạm Thu Hà (2007)

 • Cơ sở phương pháp luận của quản lý nhu cầu điện năng(DSM). Phân tích thực trạng thực hiện chwong trình DSM tại Việt Nam - phân tích việc ứng dụng DSM tại Nam Định. Kiến nghị và đề xuất các giải5 pháp đẩy mạnh thực hiện chương trình DSM.