Browsing by Subject Quản lý

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 207 to 226 of 274
 • 000000296916.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Hoàng Hải;  Advisor : Phạm Đăng Hải (2015)

 • Tổng quan về điện toán đám mây. Bài toán quản lý thiết bị trường THPT 1-5. Xây dựng ứng dụng.

 • 105632.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Bùi Trung Hiếu;  Advisor : Vũ Tuyết Trinh (2009)

 • Nêu khái niệm bản quyền số, quản lý bản quyền số. Mô hình hệ thống quản lý bản quyền số, kỹ thuật đánh dấu số, nền tảng mã hoá công khai. Giới thiệu mô hình thư viện điện tử, tích hợp quản lý bản quyền số trong thư viện điện tử

 • 000000296421.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Thái Huy Tiến;  Advisor : Phạm Đăng Hải (2015)

 • Tổng quan về điện toán đám mây, các dịch vụ trên đám mây, mô hình triển khai điện toán đám mây, kiến trúc hướng dịch vụ, công nghệ ảo hóa. Bài toán quản lý học sinh tại trường THPT Nguyễn Trường Tộ. Phân tích thiết kế và cài đặt thử nghiệm.

 • 000000296711-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đỗ Văn Đức;  Advisor : Đặng Quốc Thống (2015)

 • Tổng quan về DMS (quản lý nhu cầu điện năng). Tình hình sử dụng điện năng ở Việt Nam và các chương trình DSM/EE. Trình tự thực hiện và các giải pháp áp dụng cho DSM cho khu chung cư lô 9 láng thượng. Phân tích kinh tế và tài chính của dự án tiết kiệm năng lượng.

 • 105776.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Quỳnh Hương;  Advisor : Nguyễn Minh Duệ (2009)

 • Trình bày cơ sở lý thuyết về rủi ro và quản lý rủi ro trong kinh doanh ngoại thương. Phân tích thực trạng quản lý rủi ro tại Công ty Delta. Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tại Công ty Delta.

 • 000000296798-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Đức Hoàng;  Advisor : Nguyễn Hữu Thanh (2015)

 • Quản lý tài nguyên vô tuyến cho hệ thống OFDMA. Phân bổ tài nguyên thích ứng công bằng/tốc độ cho mạng OFDMA. Sự phân bổ tài nguyên dựa trên hàm tiện ích.

 • 000000273888.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Hoàng Minh Sáng;  Advisor : Tưởng Thị Hội (2014)

 • Tổng quan về quản lý chất thải rắn và công nghệ xử lý. Nêu hiện trạng quản lý chất thải rắn tỉnh Hưng Yên. Đề xuất giải pháp thực hiện quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Hưng Yên đến năm 2025.

 • 000000296824-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đỗ Đình Chính;  Advisor : Trịnh Thành (2015)

 • Tổng quan về khu vực nghiên cứu và một số mô hình mô phỏng chất lượng nước sông. Mô hình qual2K. Kết quả thu thập các dữ liệu về địa hình, khí tượng thủy văn và khí tượng; kiểm tra sự tương hợp của mô hình QUL2K đối với khu vực nghiên cứu; ứng dụng mô hình QUAL2K dự báo chất lượng nước sông Cà Lồ.

 • 311200.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Thị Thu Linh;  Advisor : Nguyễn Đắc Hưng (2017)

 • Hệ thống hóa lý luận và thực tiễn về quản lý ngân sách xã. Đánh giá thực trạng quản lý ngân sách xã trên địa bàn huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang những năm qua. Đề xuất định hướng và các giải pháp nhằm tăng cường quản lý ngân sách xã có hiệu quả trên địa bàn huyện Lạng Giang trong thời gian tới

 • 000000297028-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Văn Tấn;  Advisor : Cung Thị Tố Quỳnh (2015)

 • Tổng quan về tình hình an toàn thực phẩm, hệ thống pháp lý liên quan đến công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, kinh nghiệm áp dụng hệ thống quán lý an toàn thực phẩm ở một số quận,...Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả thực trạng công tác quản lý an toàn thực phẩm trên địa quận Long Biên, đề xuất một số giải pháp quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn quận.