Browsing by Subject Quản lý

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 221 to 240 of 274
 • 000000296824-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đỗ Đình Chính;  Advisor : Trịnh Thành (2015)

 • Tổng quan về khu vực nghiên cứu và một số mô hình mô phỏng chất lượng nước sông. Mô hình qual2K. Kết quả thu thập các dữ liệu về địa hình, khí tượng thủy văn và khí tượng; kiểm tra sự tương hợp của mô hình QUL2K đối với khu vực nghiên cứu; ứng dụng mô hình QUAL2K dự báo chất lượng nước sông Cà Lồ.

 • 311200.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Thị Thu Linh;  Advisor : Nguyễn Đắc Hưng (2017)

 • Hệ thống hóa lý luận và thực tiễn về quản lý ngân sách xã. Đánh giá thực trạng quản lý ngân sách xã trên địa bàn huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang những năm qua. Đề xuất định hướng và các giải pháp nhằm tăng cường quản lý ngân sách xã có hiệu quả trên địa bàn huyện Lạng Giang trong thời gian tới

 • 000000297028-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Văn Tấn;  Advisor : Cung Thị Tố Quỳnh (2015)

 • Tổng quan về tình hình an toàn thực phẩm, hệ thống pháp lý liên quan đến công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, kinh nghiệm áp dụng hệ thống quán lý an toàn thực phẩm ở một số quận,...Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả thực trạng công tác quản lý an toàn thực phẩm trên địa quận Long Biên, đề xuất một số giải pháp quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn quận.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Bùi Hữu Cường;  Advisor : Tạ Tuấn Anh (2011)

 • Trình bày tổng quan về web ngữ nghĩa và ontology. Bệnh án điện tử và một số hệ thống y tế sử dụng ontology. Thiết kế bệnh án đienj tử dựa trên ontology. Cài đặt ontology sử dụng protégé. Kết luận và hướng phát triển.