Browsing by Subject Quản lý

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 233 to 252 of 274
  • item.jpg
  • Thesis


  • Authors : Bùi Hữu Cường;  Advisor : Tạ Tuấn Anh (2011)

  • Trình bày tổng quan về web ngữ nghĩa và ontology. Bệnh án điện tử và một số hệ thống y tế sử dụng ontology. Thiết kế bệnh án đienj tử dựa trên ontology. Cài đặt ontology sử dụng protégé. Kết luận và hướng phát triển.

  • 000000296947.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Đăng Đức;  Advisor : Trịnh Anh Phúc (2015)

  • Giới thiệu chức năng, nhiệm vụ, mô hình hoạt động, hệ thống thông tin quản lý ngân sách tại kho bạc nhà nước Hà Nội. Nêu các phương pháp xây dựng đường cong khớp. Ngôn ngữ lập trình Matlab và các thuật toán xây dưng đường cong khớp. Xây dựng mô hình dự đoán xu hướng thay đổi của tài khoản tại