Browsing by Subject Quản lý

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 236 to 255 of 274
  • 000000296947.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Đăng Đức;  Advisor : Trịnh Anh Phúc (2015)

  • Giới thiệu chức năng, nhiệm vụ, mô hình hoạt động, hệ thống thông tin quản lý ngân sách tại kho bạc nhà nước Hà Nội. Nêu các phương pháp xây dựng đường cong khớp. Ngôn ngữ lập trình Matlab và các thuật toán xây dưng đường cong khớp. Xây dựng mô hình dự đoán xu hướng thay đổi của tài khoản tại