Browsing by Subject Quản lý

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 246 to 265 of 274
  • 000000296989-tt.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Hoàng Đức Trung;  Advisor : Vũ Hồng Sơn (2015)

  • Tổng quan ngành sản xuất nước giải khát không cồn Việt Nam; về các hệ thống quản lý an toàn thực phẩm; về PepsiCo, nhà máy Bắc Ninh, AIB, hoạt động đánh giá chất lượng tại nhà máy PepsiCo Bắc Ninh. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Đánh giá hiệu quả theo GMP, QAS, AIB, theo ISO 22000:2005, tổng hợp đánh giá theo KPI chỉ tiêu hoạt động chính

  • 000000253927.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Thị Kim Hoa;  Advisor : Nguyễn Thị Ánh Tuyết (2010)

  • Trình bày tổng quan về chất thải rắn nông nghiệp và công tác trong quản lý chất thải rắn nông nghiệp. Đánh giá hiện trạng chất thải rắn nông nghiệp và khả năng áp dụng 3R đối với nguồn thải này ở Việt Nam. Tính hiệu quả của các chính sách 3R trong quản lý chất thải rắn nông nghiệp ở Việt Nam. Đề xuất một số biện pháp trong quản lý chất thải rắn nông nghiệp ở Việt Nam.