Browsing by Subject Sản xuất

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 11 to 30 of 116
 • 000000253305.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Mai Thị Hồng;  Advisor : Hà Văn Thuyết (2010)

 • Trình bày đặc điểm của dứa nguyên liệu, quy trình sản xuất mứt dứa, đặc điểm của sản xuất mứt dứa, tình hình sản xuất và nghiên cứu mứt dứa trên thế giới và ở Việt Nam. Nguyên vật liệu và phương pháp nghiên cứu. Trình bày các kết quả khảo sát nguyên liệu dứa, nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố công nghệ đến chất lượng mứt dứa trong và mứt dứa nhuyễn, thiết lập quy trình công nghế&#...

 • 000000255293.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Quốc Phượng;  Advisor : Trần Văn Địch (2012)

 • Trình bày tổng quan về các phương pháp tổ chức sản xuất cơ khí. Tổ chức lao động trong các nhà máy cơ khí. Phương pháp tổ chức các hoạt động sản xuất trong các nhà máy cơ khí. Kế hoạch phát triển kinh tế - kỹ thuật của nhà máy.

 • 000000273594.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lương Tuấn Anh;  Advisor : Lương Hồng Nga (2014)

 • Tổng quan về ngô, tình hình sản xuất và tiêu thụ ngô trên thế giới và ở Việt Nam, tinh bột ngô, quy trình sản xuất tinh bột ngô. Lựa chọn giống ngô để nghiên cứu. Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố đến quá trình sản xuất tinh bột ngô.

 • 000000296505-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Đức Hạnh;  Advisor : Lê Quang Diễn (2015)

 • Khái quát về công nghệ tẩy trắng bột xenlulozơ, tẩy trắng dioxit clo. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả phân tích tính chất của bột xenlulozơ chưa tẩy trắng từ rơm rạ; xây dựng các phương pháp nâng cao chất lượng xenlulozơ từ rơm rạ; nghiên cứu xác lập chế độ công nghệ tẩy trắng xenlulozơ bằng dioxit clok nghiên cấu xác lập chế độ công nghệ làm giàu xenlulozơ.

 • 297447-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Thị Ngọc Oanh;  Advisor : Đào Thị Việt Hà; Vũ Hồng Sơn (2016)

 • Giới thiệu đặc tính, nguồn gốc, thành phần hóa học, sơ đồ công nghệ sản xuất chè lên men; chè shan tuyết Việt Nam - nguồn nguyên liệu thích hợp cho sản xuất chè lên men; tình hình nghiên cứu công nghệ chè lên men trên thế giới và Việt Nam. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả sản xuất chè vàng làm nguyên liệu sản xuất chè lên men, nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất chè lên men....

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Thiên Minh;  Advisor : Nguyễn Thùy Châu (2006)

 • Trình bày tổng quan về Phytaza. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu. Kết quả và thảo luận về tuyển chọn chủng nẩm mốc có khả năng sinh tổng hợp Phytaza hoạt lực cao, công nghệ lên men chủng A.Niger cho sinh tổng hợp phytaza, xác định tính chất của phytaza từ chủng A.Niger MP2, tách dòng và đọc trình tự gen Phya mã hoá Phytaza từ nấm mốc A.Niger MP2.

 • 000000253982.PDF.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Lan Anh;  Advisor : Lê Đức Mạnh (2011)

 • Nghiên cứu lựa chọn nguyên liệu: ngô, nấm men, chất ổn định. Nghiên cứu quy trình công nghệ: điều kiện trích ly dịch sữa ngô, dịch thủy phân nấm men, sử dụng chất ổn định, phối hương, thanh trùng. Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm phù hợp với các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.