Browsing by Subject Sản xuất

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 94 to 113 of 116
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Ngô Trí Dương;  Advisor : Phan Xuân Minh; Hồ Hữu An (2008)

 • Tổng quan về công nghệ sản xuất rau sạch. Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống tự động hoá qui trình sản xuất rau sạch không dùng đất đảm bảo phù hợp với điều kiện Việt Nam.

 • 104879.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Ngọc Dũng;  Advisor : Nguyễn Huy Phương (2008)

 • Trình bày tổng quan chung, cơ sở lý thuyết hệ thống tự động hoá quá trình sản xuất. Nêu lên cách xây dựng một số mô hình bài toán tối ưu ở viện dầu khí Việt Nam; phần mềm quản lý tối ưu cho mua sắm vật tư.

 • 297283.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đào, Văn Thủy;  Advisor : Nguyễn, Ngọc Điện (2016)

 • Cơ sở lý luận về hệ thống sản xuất lean manufacturing. Nêu thực trạng hệ thống sản xuất tại cảng PVGAS Vũng Tàu. Áp dụng hệ thống sản xuất lean manufacturing tại cảng PVGAS Vũng Tàu.

 • 000000296929-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Tuyết Nhung;  Advisor : Quản Lê Hà (2015)

 • Nêu thực trạng về ngành bia, chất lượng bia và vi sinh vật ảnh hưởng đến chất lượng bia, sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất bia và nguy cơ gây nhiễm, các nhóm vi sinh vật gây nhiễm thường gặp. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả kiểm tra vi sinh vật trong 2 mẫu bia hơi và bia pet, đánh giá kết quả vi sinh.

 • 310451.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Bùi Thanh Huyền;  Advisor : Phan Thanh Tâm (2016)

 • Tổng quan về GMP, về probiotic; giới thiệu về Công ty cổ phần công nghệ sinh học mùa xuân. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả khảo sất và đánh giá thực trạng nhà máy sản xuất probiotic và biospring; xây dựng hệ thống tài liệu GMP-WHO áp dụng cho nhà máy sản xuất probiotic tại Công ty.