Browsing by Subject Tính chất

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 2 to 21 of 48
 • 000000254169.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Ngọc Hiếu;  Advisor : Đặng Đức Vượng (2011)

 • Trình bày tổng quan về cảm biến khí và vật liệu Fe2O3. Thực nghiệm chế tạo thành nano Fe2O3, tổng hợp vật liệu nanocomposite Fe2O3/SnO2, phương pháp đánh giá và khảo sát tính chất nhạy khí. Kết quả và thao luận về cấu trúc và hình thái vật liệu Fe2O3, các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thái thanh nano Fe2O3, kết quả đo nhạy khí

 • 000000296994-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trương Nguyệt Ánh;  Advisor : Phan Thanh Tâm (2015)

 • Tổng quan nguyên liệu thịt, những biến đổi của thịt khi gia nhiệt và các phương pháp gia nhiệt thịt. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu lựa chọn phương pháp xử lí nguyên liệu trước khi gia nhiệt, ảnh hưởng của các phương pháp gia nhiệt đến tính chất mô thịt lợn dạng cắt miếng sau chế biến và bảo quản...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Mạnh Hùng;  Advisor : Nguyễn Văn Hiếu (2016)

 • Tổng quan một số nghiên cứu về ảnh hưởng của UV đến khả năng làm việc của cảm biến khí; trạng thái của một số khí và hơi dưới bức xạ UV; các chỉ số giới hạn của khí hóa đối với sức khỏe và sự sống. Tổng hợp dây nano SnO2 và dây nano ZnO trực tiếp trên chip điện cực. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của bức xạ UV đến tính chất nhạy khí của dây nano SnO2,...

 • 277215.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Dương Nam;  Advisor : Đào Hồng Bách; Lê Thị Chiều (2016)

 • Đặc điểm của thép austenit mangan cao, phân tích điều kiện làm việc và phá hủy của chi tiết búa đập làm bằng thép Mn cao. Cơ chế hóa bền, ảnh hưởng của nguyên tố hợp kim đến thép austenit mangan cao; đặc điểm điều kiện đúc thép austenit mangan cao. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Ảnh hưởng của nguyên tố crom và vanadi. Ảnh hưởng của nhiệt luyện đối với thép Mn15Cr2V. Ảnh hưởng của quá trình va&#...

 • 297414-TT.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Thị Hồng;  Advisor : Trần Minh Nam (2016)

 • Tổng quan về cấu trúc và các tính chất vật lý của vải dệt thoi. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu xác định độ chứa đầy diện tích của vải; xác định ảnh hưởng của độ chứa đầy diện tính đến một số tính chất vật lý của vải; thiết kế vải theo yêu cầu về độ thẩm thấu không khí và thẩm thấu hơi nước của vải.

 • 000000296505-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Đức Hạnh;  Advisor : Lê Quang Diễn (2015)

 • Khái quát về công nghệ tẩy trắng bột xenlulozơ, tẩy trắng dioxit clo. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả phân tích tính chất của bột xenlulozơ chưa tẩy trắng từ rơm rạ; xây dựng các phương pháp nâng cao chất lượng xenlulozơ từ rơm rạ; nghiên cứu xác lập chế độ công nghệ tẩy trắng xenlulozơ bằng dioxit clok nghiên cấu xác lập chế độ công nghệ làm giàu xenlulozơ.

 • 277202.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lương Ngọc Anh;  Advisor : Nguyễn Phúc Dương; Thân Đức Hiền (2016)

 • Tổng quan về ferit spinen. Công nghệ chế tạo và phương pháp nghiên cứu. Cấu trúc tinh thể, phân bố cation và tính chất từ của ferrit spinel Ni-Zn có kích thước nanomét. Nghiên cứu chế tạo và các tính chất của ferit spinen Ni-Cr có kích thước nanomét. Ảnh hưởng của pha tạo Y và La lên kích thước hạt, cấu trúc và tính chất từ của hệ hạt nano NiR0.1Fe1,9O4 (R=Y, La).