Browsing by Subject Tính chất

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 7 to 26 of 48
 • 000000296994-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trương Nguyệt Ánh;  Advisor : Phan Thanh Tâm (2015)

 • Tổng quan nguyên liệu thịt, những biến đổi của thịt khi gia nhiệt và các phương pháp gia nhiệt thịt. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu lựa chọn phương pháp xử lí nguyên liệu trước khi gia nhiệt, ảnh hưởng của các phương pháp gia nhiệt đến tính chất mô thịt lợn dạng cắt miếng sau chế biến và bảo quản...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Mạnh Hùng;  Advisor : Nguyễn Văn Hiếu (2016)

 • Tổng quan một số nghiên cứu về ảnh hưởng của UV đến khả năng làm việc của cảm biến khí; trạng thái của một số khí và hơi dưới bức xạ UV; các chỉ số giới hạn của khí hóa đối với sức khỏe và sự sống. Tổng hợp dây nano SnO2 và dây nano ZnO trực tiếp trên chip điện cực. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của bức xạ UV đến tính chất nhạy khí của dây nano SnO2,...

 • 277215.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Dương Nam;  Advisor : Đào Hồng Bách; Lê Thị Chiều (2016)

 • Đặc điểm của thép austenit mangan cao, phân tích điều kiện làm việc và phá hủy của chi tiết búa đập làm bằng thép Mn cao. Cơ chế hóa bền, ảnh hưởng của nguyên tố hợp kim đến thép austenit mangan cao; đặc điểm điều kiện đúc thép austenit mangan cao. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Ảnh hưởng của nguyên tố crom và vanadi. Ảnh hưởng của nhiệt luyện đối với thép Mn15Cr2V. Ảnh hưởng của quá trình va&#...

 • 297414-TT.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Thị Hồng;  Advisor : Trần Minh Nam (2016)

 • Tổng quan về cấu trúc và các tính chất vật lý của vải dệt thoi. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu xác định độ chứa đầy diện tích của vải; xác định ảnh hưởng của độ chứa đầy diện tính đến một số tính chất vật lý của vải; thiết kế vải theo yêu cầu về độ thẩm thấu không khí và thẩm thấu hơi nước của vải.

 • 000000296505-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Đức Hạnh;  Advisor : Lê Quang Diễn (2015)

 • Khái quát về công nghệ tẩy trắng bột xenlulozơ, tẩy trắng dioxit clo. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả phân tích tính chất của bột xenlulozơ chưa tẩy trắng từ rơm rạ; xây dựng các phương pháp nâng cao chất lượng xenlulozơ từ rơm rạ; nghiên cứu xác lập chế độ công nghệ tẩy trắng xenlulozơ bằng dioxit clok nghiên cấu xác lập chế độ công nghệ làm giàu xenlulozơ.

 • 277202.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lương Ngọc Anh;  Advisor : Nguyễn Phúc Dương; Thân Đức Hiền (2016)

 • Tổng quan về ferit spinen. Công nghệ chế tạo và phương pháp nghiên cứu. Cấu trúc tinh thể, phân bố cation và tính chất từ của ferrit spinel Ni-Zn có kích thước nanomét. Nghiên cứu chế tạo và các tính chất của ferit spinen Ni-Cr có kích thước nanomét. Ảnh hưởng của pha tạo Y và La lên kích thước hạt, cấu trúc và tính chất từ của hệ hạt nano NiR0.1Fe1,9O4 (R=Y, La).

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Hoàng Thoan;  Advisor : Nguyễn Tuyết Nga (2006)

 • Trình bày tổng quan về vật liệu ZrO2, một số ứng dụng của zirconia, cơ chế dẫn điện ion của vật liệu nano ZrO2. Các ký thuật thực nghiệm: Công nghệ tổng hợp vật liệu, các phương pháp khảo sát tính chất của vật liệu. Nghiên cứu công nghệ tổng hợp nano tinh thể ZrO2 bằng phương pháp Sol-gel: quy trình công nghệ, một số tính chất của vật liệu, vật liệu màng mỏng ZrO2. Nghiên cứu công nghệ tổng ...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Tiến Phong;  Advisor : Bùi Chương (2009)

 • Tổng quan về: Cao su thiên nhiên, cao su EPDN, Blend từ CSTN và EPDN, cơ chế tăng cường cho cao su, chất độn gia cường. Sử dụng phương pháp phân tích nhiệt đồng thời , cơ lý đánh giá khả năng lão hóa nhiệt của Blend. Kết quả cho thấy khi sử dụng chất tương trợ độ bền kéo đứt tăng từ 7,1 MPa lên 9,56 MPa, độ dãn dài khi đứt tăng từ 345% lên 456%, vật liệu chịu lão hóa nhiệt&#x...