Browsing by Subject Tính chất

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 42 to 48 of 48
 • 104682.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Hữu Khôi;  Advisor : Nguyễn Văn Xuyến (2008)

 • Trình bày khái quát về khái niệm, cấu tạo, thành phần và các đặc trưng cơ bản của phức chất; vai trò và cơ chế của xúc tác phức đối với các phản ứng hoá học. Nêu cơ sở thực nghiệm và phương pháp nghiên cứu; kết quả và thảo luận.

 • 297878.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Duy Thanh;  Advisor : Đỗ Đức Thọ (2016)

 • Tổng quan vật liệu α- Fe2O3, vật liệu ZnO, vật liệu tổ hợp α- Fe2O3/ZnO. Thực nghiệm chế tạo vật liệu thanh nano α- Fe2O3, vật liệu tấm nano ZnO, vật liệu tổ hợp α- Fe2O3/ZnO. Kết quả hình thái và cấu trúc vật liệu, tính chất nhạy khí của vật liệu tổ hợp α- Fe2O3/ZnO

 • 297876.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Minh Khôi;  Advisor : Nguyễn Anh Phúc Đức (2016)

 • Khái niệm cảm biến khí và các thông số đặc trưng, vật liệu Zn và CuO, vật liệu polyaniline (PANi), vật liệu PANi với ZnO và CuO. Thực nghiệm chế tạo vật liệu, phủ điện cực, khảo sát đặc trưng nhạy khí. Kết quả nghiên cứu polyaniline (PANi), vật liệu ZnO và vật liệu ZnO/PANi, vật liệu CuO và vật liệu CuO/PANi.

 • 129734.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Thanh Thuý;  Advisor : Ngô Kim Định (2005)

 • Xác định phức chất có hiệu quả trong quá trình Peroxydaza. Thiết lập quy luật động học của quá trình Peroxydaza. Chứng minh sự phát sinh và huỷ diệt gốc HO. Thiết lập cơ chế nguyên tắc của quá trình

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Thành Nghị;  Advisor : Hoàng Trọng Yêm (2006)

 • Nhôm hiđroxit, nhôm ôxit, vật liệu mao quản trung bình, phương pháp nghiên cứu cấu trúc, tính chất vật liệu. Thực nghiệm điều chế, phương tiện phân tích cấu trúc, tính chất. Kết quả phân tích XRD, TEM, BET, TPD.