Browsing by Subject Tính chất

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 48 to 48 of 48
  • item.jpg
  • Thesis


  • Authors : Lê Thành Nghị;  Advisor : Hoàng Trọng Yêm (2006)

  • Nhôm hiđroxit, nhôm ôxit, vật liệu mao quản trung bình, phương pháp nghiên cứu cấu trúc, tính chất vật liệu. Thực nghiệm điều chế, phương tiện phân tích cấu trúc, tính chất. Kết quả phân tích XRD, TEM, BET, TPD.