Browsing by Subject Thiết bị y tế

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 20 to 21 of 21
  • 000000254249.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Trần Quang Độ;  Advisor : Nguyễn Phan Kiên (2011)

  • Trình bày tổng quan về điều trị vật lý trị liệu. Quy trình quản lý bảo dưỡng thiết bị y tế. Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của thiết bị điều trị điện. Phần mềm quản lý kết quả kiểm chuẩn thiết bị.