Browsing by Subject Ô tô con

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
 • 000000223535.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Quang Hưng;  Advisor : Hồ Hữu Hải (2007)

 • phân loại hệ thống lái ô tô, các trạng thái quay vòng của ô tô, nhiệm vụ của đề tài. Động học quay vòng và góc quay dẫn hướng bánh xe cầu sau. Xây dựng mô hình mô phỏng hệ thống lái 4 bánh xe dẫn hướng dùng trên ô tô con. Mô phỏng hệ thống.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Tuấn Anh;  Advisor : Hoàng Thăng Bình (2019)

 • Nghiên cứu các trạng thái chuyển động của ô tô, hiện tượng lật ngang của thân xe, sử dụng thanh ổn định trên xe, tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước. Xây dựng mô hình động lực học của xe khi quay vòng. Khảo sát trạng thái dao động của xe khi quay vòng. Trang bị thanh ổn định tích cực trên ô tô

 • 000000105164.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Quang Huy;  Advisor : Nguyễn Khắc Trai (2009)

 • Theo dõi về sản lượng ô tô trên thế giới ở các nước công nghiệp phát triển từ 2001 - 2005. Phương pháp thống kê số liệu về sự phát triển KHKT của công nghiệp ô tô trên thế giới. Kết quả thống kê của 6 nhà sản xuất lớn và xây dựng bộ số liệu phục vụ việc tìm hiểu sự phát triển kỹ thật của ô tô.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Quang Huy;  Advisor : Nguyễn Khắc Trai (2009)

 • Theo dõi sản lượng ô tô trên thế giới ở các nước công nghiệp phát triển từ 2001 - 2005. Đưa ra phương pháp thống kê số liệu về sự phát triển KHKT của công nghiệp ô tô trên thế giới, kết quả thống kê của 6 nhà sản xuất lớn và xây dựng bộ số liệu phục vụ việc tìm hiểu sự phát triển kỹ thật của ô tô.

 • 000000272771.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Tuấn Anh;  Advisor : Võ Văn Hường (2013)

 • Tổng quan hệ thống truyền lực trên xe con. Cơ sơ lý thuyết phân chia tỷ số truyền hệ truyền lực ô tô. Nêu cơ sở xây dựng đặc tính sức kéo ô tô. Tính toán sức kéo xe con

 • 000000272507-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Văn Hợp;  Advisor : Đàm Hoàng Phúc (2013)

 • Giới thiệu tổng quan về sự phát triển của công nghiệp ô tô trên thế giới, khu vực và ở Việt Nam. Một số tiến bộ về công nghệ ô tô trong giai đoạn gần đây. Thông số kỹ thuật phản ánh mức độ công nghệ ô tô. Phân tích các thông số kỹ thuật đặc trưng mức độ công nghệ giữa xe con ở Việt Nam và nước ngoài .