Browsing by Subject Định giá

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
  • 129513.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Hồng Thắng;  Advisor : Phạm Cảnh Huy (2005)

  • Trình bày tổng quan về thị trường điện thế giới và ngành điện Việt Nam. Thực trạng ngành điện Việt Nam và việc định giá truyền tải trên thị trường điện cạnh tranh. Đề xuất mô hình phát triển

  • 000000272910.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Mai, Sỹ Thanh;  Advisor : Nguyễn, Minh Duệ (2013)

  • Luận văn trình bày tổng quan về điện gió, cơ sở lý thuyết và các phương pháp định giá điện gió từ đó áp dụng tính toán đối với điện gió tại Việt Nam