Browsing by Subject Định vị

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
 • 000000273298-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trịnh Thị Hường;  Advisor : Nguyễn Đức Nghĩa (2014)

 • Giới thiệu sự tương đồng mạng; truyền thông, mạng máy tính và nhà cung cấp mạng; khái niệm về lưu lượng và nhu cầu lưu lượng truy cập; về định tuyến và dòng. Các bài toán định vị các nút mạng liên kết và bài toán kết nối đường dẫn. Giải thuật di truyền. Giải thuật di truyền giải các bài toán định vị các nút mạng liên kết.

 • 000000296376-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Mai Hùng;  Advisor : Nguyễn Văn Khang (2015)

 • Giới thiệu chung về giải pháp E2E QOS trong mạng GPRS. QOS trong mạng vô tuyến. QOS trên mạng IPCORE. Triển khai E2E QOS trên mạng lõi GPRS vinaphone.

 • 000000273380-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phan Đăng Tĩnh;  Advisor : Phạm Huy Hoàng (2014)

 • Tổng quan về công nghệ định vị trong mạng di động. Nghiên cứu về kỹ thuật định vị thuê bao trong mạng thông tin di động. Thiết kế dịch vụ định vị thuê bao trong mạng thông tin di động.

 • 312286.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Minh;  Advisor : Hoàng Văn Hiệp (2018)

 • Sơ lược lịch sử xác định vị trí, một số hệ thống định vị vệ tinh hiện nay, nguồn gây lỗi trong các hệ thống định vị sử dụng vệ tinh. Các phương pháp dẫn đường, tổng quan về GNSS, công nghệ bộ thu mề -SDR. Các tham số giám sát tầng điện ly. Ảnh hưởng của tầng điện ly đến định vị chính xác.

 • 000000296615-tt.PDF.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Sơn Hà;  Advisor : Nguyễn Xuân Tùng (2015)

 • Sự cần thiết nâng cao độ chính xác của định vị sự cố. Giới thiệu phần mềm DIGSI và ứng dụng trong hệ thống bảo vệ. Phân tích các thuật toán sử dụng trong chức năng định vị sự cố của phần mềm DIGSI. Áp dụng phần mềm DIGSI để tính toán vị trí sự cố trên đường dây dựa trên các bản ghi sự cố thực tế.