Browsing by Subject Độ chính xác

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
 • 277231.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Tạ Thị Thúy Hương;  Advisor : Vũ Toàn Thắng; Nguyễn Cảnh Quang (2016)

 • Tổng quan về phép đo độ tròn. Đảm bảo độ chính xác định tâm của phép đo độ tròn bằng ổ khí quay. Nâng cao độ chính xác phép đo độ tròn bằng phương pháp kết hợp nhiều đầu đo.

 • 000000255278.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đỗ Hoàng Hải;  Advisor : Hoàng Văn Gợt; Trần Văn Địch (2012)

 • Trình bày tổng quan về độ chính xác gia công cơ. Giới thiệu các quy luật phân bố của độ chính xác gia công. Xác định các đặc tính của các quy luật phân bố của độ chính xác gia công. Xác định độ chính xác gia công của chi tiết trên máy tiện.

 • 000000297128-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Việt Dũng;  Advisor : Trần Văn Địch (2016)

 • Tổng quan về độ chính xác gia công cơ. Giới thiệu cac qui luật phân bố của độ chính xác gia coogn. Xác định các đặc tính của các qui luật phân bố của độ chính xác gia công. Xác định độ chính xác gia công của chi tiết trên máy tiện.

 • 000000297040.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Dương Phú Thuần;  Advisor : Lã Thế Vinh (2015)

 • Các phương pháp sử dụng pha sóng mang trong phép định vị và hiện tượng nhảy chu kỳ (cycle slip). Phát triển module tiếp nhận thông tin cải chính từ các trạm toàn cầu. Xây dựng thử nghiệm giải pháp định vị chính xác GPS sử dụng trạm tham chiếu toàn cầu (PPP).