Browsing by Subject Đa phương tiện

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
  • item.jpg
  • Thesis


  • Authors : Đặng Thị Tuyết Thanh;  Advisor : Nguyễn Linh Giang (2007)

  • Tổng quan về nhúng dấu ẩn vào dữ liệu đa phương tiện, các ứng dụng nhúng dấu số, kỹ thuật nhúng dấu tổng quát, các mô hình nhúng dấu ẩn, các vấn đê đối với nhung dấu ẩn. Nhúng dấu ảnh tĩnh. Nhúng dấu các loại dữ liệu đa phương tiện khác. Đánh gia chất lượng dữ liệu. Kết quả thực nghiệm và đánh giá thuật toán.