Browsing by Subject Điều khiển thang máy

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • item.jpg
  • -


  • Authors : Phạm Minh Dân;  Advisor : Nguyễn Trọng Doanh (2019)

  • Tổng quan về thang máy, về PLC S7-300, mô tả hệ thống thang máy. Dồn kênh và phân kênh tín hiệu vào ra. Giới thiệu chương trình Step 7, điều khiển dồn kênh tính hiệu vào, ra, chương trình điều khiển cho hệ thống, kiểm nghiệm kết quả.