Browsing by Subject Điện

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 38
 • 000000296305-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đinh Xuân Bách;  Advisor : Đào Quang Thạch (2015)

 • Tổng quan về thị trường điện - hoạt động bước đầu của thị trường điện Việt Nam. Tính toán thị trường điện giờ tiếp theo. Giá biên khu vực của thị trường điện. Tính toán áp dụng đối với thị trường điện Việt Nam.

 • 000000254530.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Hoàng Thị Thu Hà;  Advisor : Trần Đình Long (2011)

 • Trình bày tổng quan về thị trường điện Việt Nam và hiện trạng hệ thống đo đếm điện năng. Yêu cầu chức năng của hệ thống đo đếm điện năng và vị trí đo đếm. Các tiêu chuẩn kỹ thuật của hệ thống đo đếm điện năng. Một số công nghệ tiên tiến có tiềm năng ứng dụng cho hệ thống đo đếm điện năng của Việt Nam

 • 000000253932.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Đức Cảnh;  Advisor : Đặng Quốc Thống (2010)

 • Trình bày một số vấn đề về thị trường điện cạnh tranh, thực trạng thị trường điện Việt Nam. Lộ trình hình thành và một số vấn đề kỹ thuật liên quan đến phát triển thị trường điện cạnh tranh ở Việt Nam. Giá điện và một số phương pháp tính giá điện hiện nay.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Anh Dũng;  Advisor : Phạm Văn Hòa (2006)

 • Trình bày các vấn đề về chất lượng điện năng. Giới thiệu chung về kinh tế xã hội quận Cầu Giấy. Hiện trạng điện lực Cầu Giấy chất lượng điện năng và các biện pháp giải quyết. Các biện pháp giảm tổn thất điện năng cho các lộ chính có tổn thất cao. Nâng cao cấp điện áp và bù công suất phản kháng.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Yathotou Va;  Advisor : Nguyễn Trọng Thuần (2008)

 • Giới thiệu chung về công nghệ sản xuất điện năng. Vấn đề tự động hoá và điều chỉnh trong hệ thống điện. Vấn đề ổn định điện áp máy phát và hệt hống điều khiển kích từ máy phát. Ưngs dụng Matlab-simulink mô hình hoá hệ điều khiển kích từ thuỷ điện Hoà Bình

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Trần Văn Hiền;  Advisor : Nguyễn Thị Lan Hương (2019)

 • Tổng quan các vấn đề cơ bản của đại lượng đo điện, chuẩn đơn vị điện cảm; cơ sở lý thuyết lĩnh vực đo điện cảm; nghiên cứu thiết lập hệ thống chuẩn điện cảm và xây dựng phương pháp duy trì; nghiên cứu xây dựng phương pháp dẫn xuất chuẩn điện cảm; đánh giá kết quả và kết luận.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Mai Thanh Hải;  Advisor : Phạm Thu Hà (2007)

 • Cơ sở phương pháp luận của quản lý nhu cầu điện năng(DSM). Phân tích thực trạng thực hiện chwong trình DSM tại Việt Nam - phân tích việc ứng dụng DSM tại Nam Định. Kiến nghị và đề xuất các giải5 pháp đẩy mạnh thực hiện chương trình DSM.