Browsing by Subject Điện công nghiệp

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
  • 104664.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Thị Minh Nguyệt;  Advisor : Nguyễn Xuân Lạc (2008)

  • Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng và sử dụng thí nghiệm thực hành (TN TH) ảo trong đào tạo nghề. Đề xuất quy trình xây dựng và sử dụng TN TH; ứng dụng xây dựng một số bài thực hành ảo trong chương trình khung dạy nghề Điện công nghiệp.